Toezicht: Belastingdienst neemt (ex-)ANBI’s extra onder de loep
10 oktober 2015 Door: Peter Duijzend

Toezicht: Belastingdienst neemt (ex-)ANBI’s extra onder de loep

De Belastingdienst kondigt aan dit jaar nog 200 extra (boeken)onderzoeken in te stellen bij organisaties met een ANBI-status of instellingen waarvan de ANBI-status is ingetrokken dan wel is opgegeven. Omdat ANBI’s zelf niet of nauwelijks als belastingplichtige in beeld zijn, zijn zij anders dan andere rechtspersonen geen vanzelfsprekend onderwerp van toezicht op de fiscale verplichtingen door de Belastingdienst. Wel vindt toezicht plaats op specifieke ANBI-gerelateerde aspecten als het ‘algemeen nut karakter’, de besteding van giften en de feitelijke activiteiten. Gelet op het grote aantal ANBI’s (zo’n 60.000) en de naar verhouding beperkte omvang van het ANBI-team van de Belastingdienst heeft deze vorm van niet-fiscaal toezicht voor de Belastingdienst haar beperkingen.

Toezicht: Verbetering wetgeving en handhaving

De Belastingdienst zal deze organisaties willekeurig selecteren, waarbij de omvang van het financiële belang uiteraard voorop staat. De onderzoeken zijn niet bedoeld om specifiek
gedetecteerde risico’s aan te pakken, maar om een beeld te krijgen van deze instellingen op punten als (non-)compliance, haar bestaans- en ontstaansoorzaak, relatieve omvang,
financiële, fiscale en maatschappelijke impact en verschijningsvorm. De resultaten worden geanalyseerd en op basis van deze analyse worden in 2016 aanbevelingen gedaan ter verbetering van zowel de handhaving als de relevante wet- en regelgeving.

Algemene regelgeving

ANBI’s moeten voldoen aan de volgende regelgeving >>>. Belangrijk onderdeel daarvan is de publicatieverplichting>>>. Ook voor niet-ANBI’s met een  recent vervallen ANBI-status gelden verplichtingen>>>

 

Eenvoudig voldoen aan je publicatieverplichtingen als ANBI? ANBI.nl is een publicatieportaal voor algemeen nut beogende instellingen. Via ANBI.nl kan je eenvoudig en overzichtelijk voldoen aan je publicatieverplichtingen. Je ontvangt direct je eigen internetadres voor de Belastingdienst. Je profiel pagina kan je zelf actueel houden. Voordelig abonnementstarief van € 35,- incl. btw per kalenderjaar. Je ANBI aanmelden kan via deze link>>