Validatiestelsel filantropie
3 november 2015 Door: Peter Duijzend

Validatiestelsel filantropie

De goede doelen sector moet transparanter worden. Hierbij moet een nieuw validatiestelsel helpen. Dit validatiestelsel omvat een gedragscode, erkenningsregeling en een centraal informatiepunt. Er is nog een hoop onduidelijk voor donateurs. Hieronder een overzicht.

Waarom een validatiestelsel filantropie?

De overheid en de stichting Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) hebben een gezamenlijke visie opgesteld op het toezicht en de verantwoording in de sector filantropie. Deze visie vormt de basis voor de ontwikkeling van het validatiestelsel filantropie dat tot doel heeft het verbeteren van de transparantie en de kwaliteit van het toezicht op de filantropiesector. Daarnaast moet geschonden publieksvertrouwen in de filantropie worden hersteld.

Wanneer ?

Wanneer wordt het validatiestelsel ingevoerd? Doel is om vanaf 1 januari 2016 te komen met een begrijpelijk stelsel en een eenduidige erkenningsregeling, beginnend bij de fondsenwervende instellingen. Het is de bedoeling dat deze regelingen algemeen verbindend verklaard worden zodat degenen die niet vrijwillig deelnemen aan dit stelsel zich er toch aan moeten houden. De sanctie zou kunnen zijn het intrekken van de ANBI-beschikking. Organisaties met jaarinkomsten onder de € 100.000,- of met een beperkt omvang zijn niet verplicht om zich aan te sluiten. Als inkomsten van een organisatie sterk fluctueren dan wordt uitgegaan van een gemiddelde van drie jaar.

Wie?

Het huidige Centraal Bureau Fondsenwerving zal met een nieuwe naam deze toezicht- en informatiefunctie op zich nemen. Het moet toezicht worden op basis van vertrouwen. De toezichthouder zal proberen organisaties naar een hoger niveau te tillen. Het toezicht zal dus meer toegevoegde waarde hebben voor organisaties. Er is een basisnorm en daarboven stimulerend toezicht, gericht op verbetering. Geen afvinklijstjes meer. Naar mate een organisatie groter is, gaan zwaardere eisen gelden. Er wordt gesproken over 4 categorieën. Kleine organisaties kunnen dus ook mee doen aan de regeling. Bij het CBF was dat niet mogelijk.

Kerkgenootschappen

Kerkgenootschappen moeten vanaf 1 januari 2016 ook voldoen aan de publicatieplicht voor ANBI’s. Zij zorgen voor hun eigen lijn met normen voor de erkenning en het toezicht daarop.

Bron: CBF

Eenvoudig voldoen aan je publicatieverplichtingen als ANBI? ANBI.nl is een publicatieportaal voor algemeen nut beogende instellingen. Via ANBI.nl kan je eenvoudig en overzichtelijk voldoen aan je publicatieverplichtingen. Je ontvangt direct je eigen internetadres voor de Belastingdienst. Je profiel pagina kan je zelf actueel houden. Voordelig abonnementstarief van € 35,- incl. btw per kalenderjaar. Je ANBI aanmelden kan via deze link>>. ACTIE! Je betaalt pas vanaf 2016. Je krijgt de rest van 2015 gratis.