Vergaderingen voor verenigingen tijdens de coronacrisis
13 mei 2020 Door: Peter Duijzend

Vergaderingen voor verenigingen tijdens de coronacrisis

Door de coronacrisis is het voor veel verenigingen niet mogelijk om bijeen te komen voor een vergadering. In veel moderne statuten staat een mogelijkheid om audiovisueel te vergaderen. Staat dat niet in uw statuten dan maakt een tijdelijke wet dit mogelijk tot 1 september 2020.

Uitstel opmaken jaarrekening

Het bestuur van de vereniging kan zonder dit met de leden te overleggen zichzelf uitstel geven voor het opmaken van de jaarrekening. Hierdoor heb je als bestuur maximaal 10 maanden (na het boekjaar) om de jaarrekening op te maken.

Online vergaderen

Stuur tijdig een uitnodiging voor een audiovisule vergadering met een datum en een agenda en inloggegevens. Geef daarbij aan hoe de leden kunnen stemmen en hoe de leden vragen kunnen stellen. Zorg ervoor dat iedereen die normaal gesproken aanwezig mag zijn ook de vergadering kan volgen. Wellicht handig om direct te besluiten de statuten aan te passen zodat er in de toekomst wel met audiovisuele middelen vergaderd kan worden als de tijdelijke wetgeving verloopt.