Voorkom als donateur schenk en erfbelasting over uw ANBI donatie!
9 december 2013 Door: Peter Duijzend

Voorkom als donateur schenk en erfbelasting over uw ANBI donatie!

Uit onderzoek van accountants- en adviesorganisatie Accon avm blijkt dat 98% van de onderzochte ANBI’s niet voldoen aan de nieuwe publicatieverplichtingen. Veel donateurs zijn niet bekend met deze aanscherpte regelgeving. In beginsel zal een donateur die onbekend is met de nieuwe eisen beschermd worden en nog wel recht hebben op giftenaftrek. Het ANBI goede doel is aangeschreven door de Belastingdienst en kan zich ten op zichtte van de Belastingdienst niet verweren. Als ANBI’s niet voldoen aan de regelgeving dan zijn zij schenk- en erfbelasting verschuldigd tegen het allerhoogste tarief. Lees hieronder verder als u wilt weten hoe u kunt voorkomen dat er schenk- en erfbelasting wordt ingehouden op uw donatie, schenking of erfstelling?

Belastingvoordeel

Goede doelen die door de Belastingdienst zijn aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) genieten belastingvoordeel. Zo betalen deze ANBI’s geen schenk- en erfbelasting en heeft u als donateur recht op giftenaftrek. Deze belastingregelingen kosten de samenleving geld in de vorm dat er minder belastinggeld binnenkomt bij de overheid. In ruil hiervoor wil de overheid dat deze goede doelen transparant zijn. De overheid vindt dat u als belastingbetaler, donateur en/of begunstigde er belang bij heeft dat u inzicht krijgt in het functioneren van een ANBI goed doel. Het gaat dus om informatie die van belang is voor transparantie en verantwoording in de filantropische sector. De overheid heeft in 2013 bepaald dat vanaf volgend jaar de verstrekking van die informatie via internet een wettelijke voorwaarde is voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status.

Publicatieverplichting

Het uitgangspunt van de ANBI-regeling is dat een goed doel eerst wordt aangewezen als ANBI. Daarna kan zij en haar donateurs gebruikmaken van de belastingvoordelen voor een ANBI. Om de ANBI status te krijgen moest een ANBI onder de huidige wetgeving al in het bezit zijn van een beleidsplan en haar financiële verslaglegging op een bepaalde manier vastleggen (lees meer over de regelgeving>>>). Zoals hiervoor beschreven moet deze informatie met ingang van 1 januari 2014 openbaar gemaakt worden (Publicatieverplichting). Deze informatie moet u als donateur gratis via internet ter beschikking worden gesteld. Via het register van de Belastingdienst kunt u met ingang van 2014 het internetadres achterhalen waar de betreffende ANBI deze informatie publiceert.

Intrekken ANBI-beschikking

Als een ANBI zich niet aan deze verplichtingen houdt, kan dit betekenen dat de Belastingdienst de instelling niet langer aanmerkt als een ANBI. Bij een onjuiste opgave bij de aanvraag van de ANBI-beschikking moet er rekening mee worden gehouden dat de ANBI-status met terugwerkende kracht kan worden ingetrokken, met als gevolg dat een goed doel schenk- en erfbelasting verschuldigd is tegen het allerhoogste tarief in de Successiewet met een minimale vrijstelling.
Het kan zijn dat een instelling die is aangewezen als ANBI, door de nieuwe publicatieverplichtingen niet langer voldoet aan de voorwaarden. Een ANBI moet dit eigenlijk zelf melden aan de Belastingdienst. Dan trekt de Belastingdienst de aanwijzing als ANBI in. Als een ANBI goed doel niet meldt dat ze niet langer voldoet aan de voorwaarden en de Belastingdienst dit later opmerkt, dan trekken zij de aanwijzing als ANBI met terugwerkende kracht in.

Voorkom schenk- en erfbelasting

Heeft u een gift gedaan aan een ANBI? En blijkt later dat deze instelling op dat moment geen ANBI meer was? Als u niet wist dat de ANBI niet meer voldeed, mag u de gift toch aftrekken van de Belastingdienst. Echter dat er alsnog 30% of 40% schenk- of erfbelasting wordt geheven bij de instelling is niet meer te voorkomen. Via ANBI.nl kunnen ANBI’s zonder website of ANBI’s die liever gebruik maken van een professioneel publicatieportaal zich aanmelden om te voldoen aan de nieuwe publicatieverplichtingen. Kijk voordat u geeft in het register van de Belastingdienst of op www.ANBI.nl of er voldaan is aan de publicatieverplichtingen. Zodoende weet u zeker dat de Belastingdienst geen schenk- of erfbelasting inhoudt op uw donatie!

Bron: accountants- en adviesorganisatie Accon avm

Geef een reactie