Voormalige ANBI’s moeten de Belastingdienst jaarstukken verstrekken
15 november 2013 Door: Duijzend

Voormalige ANBI’s moeten de Belastingdienst jaarstukken verstrekken

Vrijwillig afzien van de ANBI-status brengt nog steeds verplichtingen met zich mee! ANBI’s die vanaf 2014 niet meer kwalificeren als ANBI worden ook in 2014 gevolgd door de Belastingdienst. Ook deze voormalige ANBI’s moeten namelijk vanaf 2014 hun jaarstukken verstrekken aan de fiscus. De bestaande ANBI’s moeten deze gegevens via internet publiceren. De Belastingdienst verlangt een overzicht van de door hen gedane schenkingen. Wanneer zij hun informatieverplichting niet nakomen, kunnen ze een boete krijgen. Hierdoor wordt zeker gesteld dat vermogen wat ooit met fiscaal voordeel is ingebracht niet zonder heffing van schenkbelasting door de voormalige ANBI’s wordt uitgekeerd. Deze regel is opgenomen in een nota van wijziging als toevoeging op het belastingplan 2014.

Vanaf 2014 moeten ANBI’s informatie publiceren op internet. De Belastingdienst verwacht dus dat een aantal goede doelen na 2014 niet meer kwalificeren als ANBI. Om toch grip te krijgen op deze voormalige ANBI’s wordt de hiervoor genoemde regeling geïntroduceerd. Goed om te weten is dat als voormalig ANBI’s uitkeren aan ANBI’s er een vrijstelling voor de schenkbelasting geldt aangezien de ontvangende instelling een ANBI betreft. Door een aantal ANBI’s is al opgemerkt dat het krijgen van de ANBI-status al een doel op zich is. Nu blijkt dat ook wanneer je geen ANBI meer wilt zijn, dan hou je toch een aantal verplichtingen.

Geef een reactie