Vrijwillig opgeven ANBI status
2 februari 2016 Door: Peter Duijzend

Vrijwillig opgeven ANBI status

Een instelling verliest de ANBI-beschikking als er niet meer voldaan wordt aan de regelgeving of als de instelling zelf de statusaanwijzing wil beëindigen. Je kan de Belastingdienst in Den Bosch schriftelijk verzoeken om de ANBI-beschikking in te trekken. Voor voormalige ANBI’s geldt wel een informatieplicht.

Informatieplicht bij opgeven ANBI status

Is de ANBI-beschikking van jouw instelling op of na 1 januari 2013 beëindigd? En had jouw instelling op dat moment meer dan € 25.000 eigen vermogen? Eigen vermogen is het saldo van alle bezittingen (inclusief stille reserves) en schulden van de instelling. Dan ben je verplicht de volgende gegevens door te geven aan de Belastingdienst:

  • de hoogte van het eigen vermogen van de instelling op het moment dat de ANBI-status beëindigd werd;
  • het verloop van het ANBI-vermogen vanaf het moment dat de ANBI-status beëindigd is;
  • het bedrag dat uw instelling uitgegeven heeft aan de ANBI-doelstellingen;
  • de bedragen en de ontvangers van schenkingen.

U kunt deze gegevens doorgeven met een formulier van de Belastingdienst.

Wanneer moet u de gegevens doorgeven aan de Belastingdienst?

De gegevens geef je steeds binnen 8 maanden na afloop van het jaar door. Gegevens over het boekjaar 2015 moet de Belastingdienst dus vóór 1 september 2016 hebben ontvangen.

Waarom moet u gegevens doorgeven aan de Belastingdienst?

Met de beëindiging van de ANBI-status vervallen bepaalde belastingvoordelen voor jouw instelling. Met de schenkings- en vermogensgegevens die je aan de Belastingdienst doorgeeft, kunnen zij controleren of over de schenkingen schenkbelasting is betaald indien deze verschuldigd waren.

Wat gebeurt er als u de gegevens niet doorgeeft?

Als je deze gegevens niet doorgeeft dan loop je de kans om een boete te ontvangen van de Belastingdienst.

Liquidatie van de instelling

Ondanks het verlies van de fiscale status houdt het bestuur de verplichting om de doelstellingen van de instelling na te streven en het vermogen uit te geven aan haar doelstellingen. Volgens de staatssecretaris van Financiën kan je door de instelling te liquideren af komen van deze verplichting en de informatieplicht. De statuten bepalen dat het vermogen van de stichting overdragen dient te worden aan een ANBI met soortgelijke doelstellingen.

Zelf een stichting oprichten en de ANBI-beschikking aanvragen? ANBI.nl heeft veel praktische ervaring met het opstellen van ANBI waardige statuten. Stel je eigen stichting samen via ANBI.nl. Wij zorgen voor oprichting en inschrijving van de stichting bij de KvK. Daarna kan je zelf de ANBI status aanvragen bij de Belastingdienst. Hier vind je het aanvraagformulier: aanvraagformulier stichting online.