Wijzigingen ANBI regelgeving 2020
18 november 2019 Door: Peter Duijzend

Wijzigingen ANBI regelgeving 2020

In het belastingplan 2020 zijn geen wijzigingen opgenomen voor wat betreft de ANBI-regelgeving. Naar verwachting zal er in 2020 het een en ander wijzigen met betrekking tot de giftenaftrek en de ANBI regelgeving. Deze wetgeving zal vanaf 2021 ingaan.

Wijzigingen giftenaftrek

In meest in het oog springende wijzigingen zijn:

  • contante giften zijn niet langer aftrekbaar (giften in natura blijven aftrekbaar);
  • Voor giften in natura hoger dan € 2.500,- moet een onafhankelijk taxatierapport worden opgemaakt;
  • Wanneer hoge giften worden herroepen moet een ANBI melding doen bij de Belastingdienst;
  • Slim invulscherm bij de aangiften inkomstenbelasting om te voorkomen dat giften (aan niet ANBI’s) onterecht worden afgetrokken.

Bestedingscriterium

Een ANBI mag kort gezegd niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de ANBI. Er volgt een handleiding die meer duidelijkheid zal geven over het bestedingscriterium (anti-oppoteis).

Liquidatiebepaling

In de huidige wetgeving is opgenomen dat bij liquidatie van de ANBI het liquidatiesaldo moet toekomen aan ANBI’s met een soortgelijk doel. Voor ANBI’s die geen culturele ANBI zijn, komt deze eis te vervallen.

Afrekenplicht ex-ANBI’s

ANBI’s die niet meer kwalificeren of verzoeken tot intrekking van de ANBI-beschikking zijn toch verplicht uitkerings- en vermogensgegevens aan de Belastingdienst door te geven. Niet ondenkbaar is dat er een afrekenplicht kom voor ex-ANBI’s. Hiermee kan de informatieplicht voor ex-ANBI’s komen te vervallen.

Geef een reactie