Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Cultureel Erfgoed Familie Dorhout

  Stichting Cultureel Erfgoed Familie Dorhout

  Het voor een breed publiek toegankelijk maken en houden van objecten met grote cultuurhistorische waarde voortkomend uit of gerelateerd aan de familie Dorhout.

  details
 • Stichting TA AGRI3

  Stichting TA AGRI3

  The objectives of the Foundation are (i) the promotion of forest protection, sustainable agriculture and improved rural livelihoods in countries and regions where the mutual fund named AGRI3 Fund is considering or managing investments and (ii) the provision of technical assistance to reduce any risk and to maximise the impact of the Fund.

  details
 • Stichting Het Haagse Bos

  Stichting Het Haagse Bos

  Zie onze statuten en de hierboven genoemde activiteiten.

  details
 • Stichting Ondersteuning Vrije Evangelische Gemeente Kampen

  Stichting Ondersteuning Vrije Evangelische Gemeente Kampen

  De stichting heeft tot doel het in materiële zin bij te dragen aan een functionele instandhouding van de Vrije Evangelische Gemeente te Kampen.

  details
 • Stichting Straatadvocaat Leeuwarden

  Stichting Straatadvocaat Leeuwarden

  Dak en/of thuislozen de weg wijzen in het oerwoud van regels en ze te begeleiden naar de juiste instanties die concrete hulp kan geven.

  details
 • Stichting ter Ondersteuning van Mensen met een beperking

  Stichting ter Ondersteuning van Mensen met een beperking

  De doelstelling van de stichting SOM is de volgende: a) het bieden en doen bieden van ondersteuning aan mensen met een handicap, beperking of chronische ziekte en hun omgeving, in alle levensfasen en op alle leefgebieden van de cliënt, zulks in het bijzonder door het financieel ondersteunen van instellingen en organisaties die daartoe in de provincie Fryslân werkzaam zijn; b) het doel van de stichting is niet gericht op het maken van winst. Zie ook de criteria genoemd onder activiteiten.

  details