Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Synthese

  Stichting Synthese

  De stichting heeft als doel het (doen) bevorderen van de sociale en maatschappelijke ontwikkeling in het algemeen, het welbevinden van de bevolking en de leefbaarheid van de samenleving in dorpen, buurten en wijken van burgers van de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg en de omliggende regio, alsmede het (doen) bevorderen van gezond opgroeien en opvoeden van kinderen en jeugdigen, alles in de ruimste zin van het woord.

  details
 • Stg. Behoud Cultuurlandschap De Dorschkamp

  Stg. Behoud Cultuurlandschap De Dorschkamp

  • het bevorderen van het in stand houden van het bestaande agrarisch gebruik van de landbouwgronden op de Dorschkamp in Wageningen; • het bevorderen van de toegankelijkheid van en het toezicht op het openbaar gebied op en rond de in de vorige zin genoemde landbouwgronden.

  details
 • Stichting ter ondersteuning van het Protestant Christelijk en Interconfessioneel onderwijs in de Gemeente Hellendoorn

  Stichting ter ondersteuning van het Protestant Christelijk en Interconfessioneel onderwijs in de Gemeente Hellendoorn

  De stichting heeft uitsluitend ten doel het ondersteunen van het Protestants Christelijk onderwijs in de gemeente Hellendoorn.

  details
 • Stichting Actief Samenleven
 • Stichting Goede Doelen Lions Club Berlicum, Leij en Aa

  Stichting Goede Doelen Lions Club Berlicum, Leij en Aa

  De stichting heeft ten doel het bevorderen en ondersteunen van projecten van de vereniging Lions Club Berlicum, Leij en Aa, hierna te noemen: de club, die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend een algemeen maatschappelijk belang dienen

  details
 • Stichting Zelfregiecentrum Nijmegen

  Stichting Zelfregiecentrum Nijmegen

  De stichting heeft ten doel: A Het behartigen van de collectieve belangen van mensen met een lichamelijke, licht verstandelijke of psychische beperking of welke kwetsbaarheid dan ook, die om die reden in de samenleving minder tot hun recht komen; B Het bieden van individuele ondersteuning op het terrein van Wmo en sociale zekerheid; C Het leggen van verbinding met inwoners en sociale netwerken in buurten, wijken en in de regio.

  details