Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • CSG Willem de Zwijger

  CSG Willem de Zwijger

  De stichting stelt zich ten doel werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van Christelijke Scholen voor voortgezet onderwijs in Schoonhoven. Het doel is verder vormgegeven in het strategisch schoolplan.

  details
 • Stichting Together One Family

  Stichting Together One Family

  Stichting TOF heeft als doel om hulp te bieden aan iedereen die dit nodig heeft. Dit uit zich in verlenen van vooral materiële steun aan mensen binnen en buiten Nederland. Vanuit Nederland verzamelen wij goederen die wij dan weer kunnen uitreiken aan onze doelgroep. Ons doel is om met onze goederen aan te sluiten bij de behoeften van mensen die zelf de middelen niet hebben.

  details
 • Stichting De Polle

  Stichting De Polle

  De stichting heeft ten doel de bouw van wagens voor de carnavalsgroep de Polle en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

  details
 • stichting Hawecha\'s Legacy

  stichting Hawecha's Legacy

  stichting heeft ten doel: 1) Het verbeteren van de leefomstandigheden van de bewoners van sub sahara Afrika door onder andere: a) het bevorderen van women empowerment; b) realiseren van voedselzekerheid; c) realiseren van betaalbare huisvesting; d) het organiseren van (dag)uitjes en korte vakanties voor kansarme jongeren/ orphans. Het ondersteunen van weeshuizen e) het bieden van en toegankelijk maken van geestelijke gezondheidszorg; f) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

  details
 • Stichting Zuidwester

  Stichting Zuidwester

  Zorg in de breedste zin des woord ten behoeve van mensen met een verstandelijke beperking.

  details
 • ∙Stichting OSG Singelland voor openbaar voortgezet onderwijs in de gemeenten Smallingerland, Opsterland, Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen

  ∙Stichting OSG Singelland voor openbaar voortgezet onderwijs in de gemeenten Smallingerland, Opsterland, Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen

  De doelstelling De stichting heeft ten doel: het bevorderen, in stand houden en verzorgen van voldoende openbaar voortgezet onderwijs in de regio die in elk geval gevormd wordt door de gemeenten Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen, met inachtneming van artikel 42 van de Wet op het Voortgezet onderwijs. Artikel 42 van bedoelde wet luidt als volgt: “Het openbaar onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de leerling met aandacht voor de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving, en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden. Openbare scholen zijn toegankelijk voor leerlingen zonder onderscheid naar godsdienst of levensbeschouwing. Openbaar onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst of levensbeschouwing.”

  details