Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Federatie van Gehandicaptenorganisaties in Limburg

  Federatie van Gehandicaptenorganisaties in Limburg

  De integratie van mensen met een functiebeperking in de samenleving. Het vormen van een schakel tussen organisaties van mensen met een functiebeperking op lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk niveau. Het behartigen van de belangen van organisaties van mensen met een functiebeperking in Limburg.

  details
 • Stichting Synthese

  Stichting Synthese

  De stichting heeft ten doel: het bevorderen van het welzijn en de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, gericht op het versterken en vernieuwen van sociale samenhang en gemeenschapsontwikkeling en daarmee op de volwaardige maatschappelijke participatie van alle inwoners in het werkgebied. Voorts al het geen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

  details
 • Stg. Behoud Cultuurlandschap De Dorschkamp

  Stg. Behoud Cultuurlandschap De Dorschkamp

  • het bevorderen van het in stand houden van het bestaande agrarisch gebruik van de landbouwgronden op de Dorschkamp in Wageningen; • het bevorderen van de toegankelijkheid van en het toezicht op het openbaar gebied op en rond de in de vorige zin genoemde landbouwgronden.

  details
 • Stichting Actief Samenleven
 • Stichting Goede Doelen Lions Club Berlicum, Leij en Aa

  Stichting Goede Doelen Lions Club Berlicum, Leij en Aa

  De stichting heeft ten doel het bevorderen en ondersteunen van projecten van de vereniging Lions Club Berlicum, Leij en Aa, hierna te noemen: de club, die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend een algemeen maatschappelijk belang dienen

  details
 • Stichting Miles of Pleasure