Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting ter ondersteuning van het Protestant Christelijk en Interconfessioneel onderwijs in de Gemeente Hellendoorn

  Stichting ter ondersteuning van het Protestant Christelijk en Interconfessioneel onderwijs in de Gemeente Hellendoorn

  De stichting heeft uitsluitend ten doel het ondersteunen van het Protestants Christelijk onderwijs in de gemeente Hellendoorn.

  details
 • Stichting Actief Samenleven
 • Stichting Goede Doelen Lions Club Berlicum, Leij en Aa

  Stichting Goede Doelen Lions Club Berlicum, Leij en Aa

  De stichting heeft ten doel het bevorderen en ondersteunen van projecten van de vereniging Lions Club Berlicum, Leij en Aa, hierna te noemen: de club, die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend een algemeen maatschappelijk belang dienen

  details
 • Stichting Zelfregiecentrum Nijmegen

  Stichting Zelfregiecentrum Nijmegen

  De stichting heeft ten doel: A Het behartigen van de collectieve belangen van mensen met een lichamelijke, licht verstandelijke of psychische beperking of welke kwetsbaarheid dan ook, die om die reden in de samenleving minder tot hun recht komen; B Het bieden van individuele ondersteuning op het terrein van Wmo en sociale zekerheid; C Het leggen van verbinding met inwoners en sociale netwerken in buurten, wijken en in de regio.

  details
 • Stichting Toneelgroep Oostpool

  Stichting Toneelgroep Oostpool

  Artistiek gedurfd en maatschappelijk betrokken theatervoorstellingen maken voor een publiek vanaf 12 jaar die in geheel Nederland te zien zijn, met een accent op bespeling van de thuisstad Arnhem en het Landsdeel Oost, onder andere via de bespeling van het eigen theater.

  details
 • Evangelische Gemeente Jozua Drachten

  Evangelische Gemeente Jozua Drachten

  Het kerkgenootschap ( de gemeente) stelt zich ten doe: het verkondigen van de boodschap van Jezus Christus en het Evangelie van het Koninkrijk der Hemelen, dit op grond van de Bijbel als Gods Woord. Het tracht dit doel te bereiken door het houden van samenkomsten, het doen geven van godsdienstonderwijs, het doen uitgeven van geschriften en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

  details