Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting OIDEC International

  Stichting OIDEC International

  Het doel van de stichting is: a. om een cultuur van vrede en solidariteit te bevorderen, mede door middel van coördinatie van activiteiten van vrijwilligers in geselecteerde gebieden; b. om de bevestiging van de mensenrechten te bevorderen, met bijzondere aandacht voor de vrijheid van meningsuiting en de ontwikkeling en bescherming van de menselijke waardigheid; c. om te intervenieren in oorlogsgebieden met neutrale humanitaire initiatieven ten behoeve van de slachtoffers en gewonden, in het bijzonder burgers, van gewapende conflicten en van al diegenen die de gevolgen kunnen ondervinden van genoemde conflicten (er zal geen afstemming zijn met een van de partijen die bij het conflict betrokken zijn en zorg wordt alleen en uitsluitend geboden op basis van geïdentificeerde behoeften en in de gebiedenwaar hulp het meest urgent en dringend is); d. het organiseren van interventies en het verlenen van hulp van humanitaire aard in situaties van min of meer spoedeisende aard en aan mensen die het slachtoffer zijn van natuurrampen, gewelddadige aardbevingen en terrorisme; e. om voedselprojecten te ontwikkelen ter ondersteuning van armoede, honger en ondervoeding en ter ondersteuning van de ontwikkeling van de landbouw; f. het bedenken van gezondheidsprojecten om ziekten te bestrijden en medische zorg en hulp te bieden aan iedereen, inclusief immigranten en vluchtelingen en in vluchtelingenkampen; g. het ontwikkelen van basis-, secundair en voortgezet onderwijs, professionele e sociaal-pastorale opleidingen; h. om opleidingscursussen te organiseren voor diplomatiek- consulaire, medisch- sanitaire entiteiten, voor gezondheid en hygiëne, agrovoeding, milieu, sport en maritieme veiligheid; i. het bedenken van multisectoriale sociale projecten ter bevordering van de ontwikkeling van kinderen, voor vrouwen en ter bescherming van de zwakste lagen van de bevolking; j. het plannen en uitvoeren van civiele en/of stedelijke bouwwerken; k. het bevorderen van intercultureel begrip tussen volkeren, wetenschappelijke samenwerking tussen landen en staten, waardoor de vormen van samenwerking tussen deze landen wordt versterkt; l. het steunen van staten en hun diplomatieke vertegenwoordiging in buitenlandse staten; m. het bevorderen van humanitaire projecten om gevangenen te helpen vanwege oorlogssituaties; n. het helpen en ondersteunen van vluchtelingen- asiel- en migrantenkinderen en adolescenten, begeleid en onbegeleid en het bevorderen van hun bescherming en hun sociale insluiting, ook door de waarden van sport en sportieve activiteiten; o. het bevorderen van de bescherming tegen uitbuiting, geweld en alle vormen van discriminatie tegen kinder- en jonge migranten en vluchtelingen en tevens het bevorderen van: - onderwijs, zodat iedereen toegang heeft tot kwaliteitsonderwijs als fundamenteel mensenrecht; - de familie-eenheid; - toegang tot zorg; met als doel te voorkomen dat er een oorzaak ontstaat om uit het land van herkomst te vluchten; p. het ondersteunen van lokale gemeenschappen en maatschappelijke organisaties ter preventie en het bestrijden van radicalisering en extremistische activiteiten.

  details
 • International Debate Education Association
 • Stichting De Ster

  Stichting De Ster

  Ons doel is om zoveel mogelijk kinderen en jongeren te helpen zelfverzekerd en weerbaar in het leven te staan

  details
 • Ubuntu Sport Foundation
 • CSG Willem de Zwijger

  CSG Willem de Zwijger

  De stichting stelt zich ten doel werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van Christelijke Scholen voor voortgezet onderwijs in Schoonhoven. Het doel is verder vormgegeven in het strategisch schoolplan.

  details
 • Stichting Together One Family

  Stichting Together One Family

  Stichting TOF heeft als doel om hulp te bieden aan iedereen die dit nodig heeft. Dit uit zich in verlenen van vooral materiële steun aan mensen binnen en buiten Nederland. Vanuit Nederland verzamelen wij goederen die wij dan weer kunnen uitreiken aan onze doelgroep. Ons doel is om met onze goederen aan te sluiten bij de behoeften van mensen die zelf de middelen niet hebben.

  details