Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Het Beginpunt Nederland

  Stichting Het Beginpunt Nederland

  Opvangen en begeleiden van (allochtone) ex-gedetineerden en bieden van , programma's t.b.v. resiocalisatie en re-integratie en nazorg aan ex-gedetineerden en personen die binnen een tijdbestek van anderhalf jaar hun straf (zullen) hebben uitgezeten. Bieden en creëren van werkgelegenheid welke kan dienen als training voor de resocialisatie en re-integratie van de doelgroep. Financieren van stichtingen met soortgelijke doelstellingen binnen de Nederlandse Koninkrijk en in het buitenland.

  details
 • Stichting Dutch Rooster Foundation

  Stichting Dutch Rooster Foundation

  De stichting heeft ten doel: a. het bestrijden van armoede, onrechtvaardigheid en discriminatie en het __ bestrijden van rechts- en machtsongelijkheid in het algemeen, alsmede de bevordering van de democratische rechtsorde; b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

  details
 • Stichting WensAmbulance Utrecht

  Stichting WensAmbulance Utrecht

  De stichting WensAmbulance Utrecht heeft als doel: het op professionele wijze vervoeren van personen in hun (pre)terminale fase conform de door hen gewenste wensen en het verrichten van alle handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichters of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting. De stichting beoogt het algemeen nut. De stichting heeft geen winstoogmerk. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het exploiteren van een of meerdere ambulances.

  details
 • Stichting Infaaq

  Stichting Infaaq

  De stichting heeft als doel kansarme mensen in de samenleving te helpen door verschillende projecten op te zetten. In Nederland richt de stichting zich voornamelijk op daklozen. Relatief veel projecten worden in Afghanistan opgezet omdat daar veel behoefte is naar humanitaire hulp. Er zijn bijvoorbeeld projecten om kinderarbeid te verminderen en de kans te creëren voor deze kinderen om onderwijs te volgen

  details
 • Rose of Sharon Church (ROSC) Netherlands

  Rose of Sharon Church (ROSC) Netherlands

  To teach and preach the gospel to all people, to conduct evangelistic and humanitarian outreach, to train and ordain ministers of the gospel, provide charitable and humanitarian services and to also engage in activities which are necessary, suitable or convenient for the accomplishment of that purpose

  details
 • Stichting Verenigd Voetbal Limburg

  Stichting Verenigd Voetbal Limburg

  Steunfondsen voor het ondersteunen en stimuleren van de ontwikkeling van voetbaltalent, trainerskwaliteiten alsmede het stimuleren van de samenwerking tussen voetbalorganisaties.

  details