Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting tot restauratie van het grafmonument van de familie Bogaardt.

  Stichting tot restauratie van het grafmonument van de familie Bogaardt.

  restauratie en behoud van het grafmonument, die een rijksmonument (onder nummer 521801) is. Bestuderen en onderzoeken van de historische betekenis van het monument en het verstrekken van informatie over de graven en het monument.

  details
 • TREEStoPLANT

  TREEStoPLANT

  Het compenseren van de CO2 uitstoot en de klimaatsverandering tegengaan d.m.v. het creëren van nieuwe natuur, onder meer door het aanplanten en beheren van inheemse bomen en struiken op gronden in o.a. Nederland en Spanje, zonder zich tot deze landen te beperken.

  details
 • Stichting Vrienden van de Muschka

  Stichting Vrienden van de Muschka

  De stichting heeft tot doel, het in goede staat en als erkend cultereel-historisch varend erfgoed, voor nu en toekomstige generaties, behouden van de klassieke, volledig houten voormalige beeldbepalend Nederlandse wedstrijdjacht “Muschka” uit 1923 en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

  details
 • Stichting Double Decker Bus

  Stichting Double Decker Bus

  Het regelen van de voorzieningen voor dag ritten, weekenden weg en midweken weg voor mensen met een zware handicap door gebruik te maken van dubbeldekkerbus(sen) die voor deze categorie mensen is ingericht.

  details
 • Stichting Steunpilaren De Cirkel

  Stichting Steunpilaren De Cirkel

  Volgens de statuten is de doelstelling 1: het bevorderen van de continuïteit van Stichting Inloophuis Helmond/De Peel, 2: het werven van fondsen ten behoeve van activiteiten van voornoemde stichting, die niet (geheel) gedekt worden uit reguliere subsidies.

  details
 • Stichting Zorg voor Burgerinitiatieven

  Stichting Zorg voor Burgerinitiatieven

  De Stichting heeft ten doel: Het faciliteren van wetenschappelijk onderzoek in de trias burgerinitiatieven, informele zorg en eerstelijnszorg met speciale aandacht voor kwetsbare groepen, beperkte gezondheidsvaardigheden en laaggeletterdheid.

  details