Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Nieuwe Kracht

  Stichting Nieuwe Kracht

  Doelvan de stichtingis: a. evangelisatie, zending, en gemeentestichting; b. materiële en geestelijke ondersteuning van predikanten, zendelingen, evangelisten en Bijbelschoolstudenten; c. maatschappelijke dienstverlening aan hulpbehoefenden, een en ander in de meest ruime zin.

  details
 • Stichting Amigos Padre Giovanni Itauna

  Stichting Amigos Padre Giovanni Itauna

  Het bevorderen van het sociaal/maatschappelijk welbevinden van de inwoners van gemeente Itaúna in de staat Minas Gerais te Brazilië, alsook het educatief, cultureel, juridisch en opvoedkundig welbevinden te verbeteren en te promoten door middel van het samenbrengen van financiële middelen en het samenwerken met natuurlijke- en rechtspersonen die verwante doelstellingen nastreven.

  details
 • Stichting Rural Women Foundation

  Stichting Rural Women Foundation

  De statutaire doelstelling van Stichting Rural Women Foundation luidt als volgt: “Het zorg dragen voor een duurzame ontwikkeling en voedselzekerheid voor kwetsbare groepen in de samenleving op het platteland van Afrika. Dit door de bevordering van schoon drinkwater, goede sanitatie, hygiëne, opleiding en training (waaronder HIV/AIDS preventie), economische zelfstandigheid en zelfredzaamheid voor met name vrouwen en kinderen.” Vooralsnog richt de stichting zich primair op de verbetering van de levens-verwachting en de levensstandaard van vrouwen en kinderen in kleine dorpsgemeenschappen in Oost-Nigeria.

  details
 • Gemeenschappelijke Regeling Westrom
 • Stichting Het Wereldhart
 • Kehilas Ja\'akow

  Kehilas Ja'akow

  Het houden van Israëlitische g’dsdienstuitoefeningen, het beoefenen en bestuderen van de Israëlitische g’dsdienstleer en het ondersteunen van behoeftigen.

  details