Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting De Nijensteen

  Stichting De Nijensteen

  Stichting De Nijensteen heeft in de komende jaren de volgende activiteiten: het (laten) exploiteren van een (duurzame) natuurboerderij, wat onder meer kan omvatten de teelt van fruit, het verbouwen van granen en het houden van rundvee; het (laten) exploiteren en het behoud van natuur; het faciliteren – door middel van huisvesting en anderszins- van andere algemeen nut beogende instellingen of instellingen met een sociaal maatschappelijk belang; het bieden van accommodatie en faciliteiten aan organisaties ten behoeve van evenementen en bijeenkomsten die gerelateerd zijn aan de doelstelling van andere algemeen nut beogende instellingen of instellingen met een sociaal maatschappelijk belang; cultuurbehoud door behoud van de landerijen van De Nijensteen en de historische boerderij; De Stichting werkt samen met gelijkgestemde private partijen om de exploitatie van de natuurboerderij mogelijk te maken. Deze samenwerking beoogt het op lange termijn duurzaam maken (financieel en organisatorisch) van de door Stichting De Nijensteen ontwikkelde initiatieven. De Stichting beoogt niet het maken van winst. De Nijensteen heeft 4 mensen in dienst (fulltime en parttime) die beloond worden volgens de voor Stichting De Nijensteen geldende salarisregeling. De bestuursleden van Stichting De Nijensteen (Y. de Rijcke, J.T. Starkenburg, B. Claessens en D. Knoop) zijn onbezoldigd. De stichting heeft haar 46 ha. grond geëxploiteerd. Er zijn activiteiten ontwikkeld die leiden tot positieve veranderingen op het gebied van biologische en gangbare fruitteelt (appels en peren), natuurontwikkeling en duurzaam bouwen. De stichting biedt huisvesting aan DOB Equity die zich bezighoudt met programma gerelateerd investeren in Oost-Afrika en DOB Ecology die zich richt op herstel en behoud van ecosystemen. Derden (personen en organisaties) die zich ook bezighouden met een socialere en betere wereld gebruiken De Nijensteen graag voor het houden van hun bijeenkomsten.

  details
 • Stichting Vrije Evangelisatie Zwolle

  Stichting Vrije Evangelisatie Zwolle

  De VEZ is een aantrekkelijke gemeente, een geestelijk thuis met impact op het leven van jong en oud. Het is een plek om te ontmoeten, te leren, te ontdekken en te groeien en om zo samen Jezus Christus na te volgen. De kerk is er niet voor zichzelf. De VEZ heeft in haar missionaire en diaconale opdracht een positieve invloed op de samenleving in Zwolle en regio. De VEZ is gecentreerd rondom het Evangelie. Met het kruis van Christus als middelpunt richten wij ons op aanbidding, missie, community en navolging.

  details
 • Stichting Natuurbehoud Markdal

  Stichting Natuurbehoud Markdal

  Het bevorderen van natuurontwikkeling in het Markdal te Ulvenhout

  details
 • Stichting Ondersteuning Maatschappelijk Vastgoed Langeveen
 • Senioren Belang Sleen e.o.

  Senioren Belang Sleen e.o.

  Een samenleving te bevorderen die zorgzaamheid betracht jegens ouderen, zodat zij - naar vermogen - in volwaardigheid en zelfstandigheid kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.

  details
 • stichting Hoop Voor Congo

  stichting Hoop Voor Congo

  De statutaire doelstellingen van Stichting SHVCO zijn als volgt: 1. Het uitvoeren van ontwikkelings¬hulpprojecten, ofwel op initiatief en in samenwerking met Nederlandse stichtingen, ofwel op eigen initiatief in directe samenwerking met buitenlandse non-gouvernementele organisaties of andere (hulp)organisaties; 2. Het geven van voorlichting over ontwik¬ke¬lings¬samenwerking, zowel in Nederland als in de betreffende projectlanden; 3. Het uitvoeren van fondsenwervende activiteiten en begeleiding in de ontwikkeling en uitvoering van ontwikkelingshulpprojecten.

  details