Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Onderwijsleerproblemen

  Stichting Onderwijsleerproblemen

  Het doel van de stichting is: het subsidieren van kleinschalige wetenschappelijke projecten die voorkoming en aanpak van onderwijsleerproblemen bij leerlingen in de basisschoolleeftijd beogen. De stichting heeft ook tot doel het verrichten van alle verdere handelingen, die met het hiervoor genoemde doel in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk zijn.

  details
 • Zorgstichting Cocon
 • Stichting Vitis Welzijn

  Stichting Vitis Welzijn

  Zich in te zetten voor een vitale samenleving in regio Westland, gekenmerkt door participatie, ontmoeting en zorg voor elkaar en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

  details
 • Stichting De Gestrooide Bloem

  Stichting De Gestrooide Bloem

  Zie ook activiteiten

  details
 • Stichting Loes voor Dieren

  Stichting Loes voor Dieren

  Het voorzien in levensonderhoud, opvang en socialisatie en de benodigde medische zorg voor onplaatsbare en/of hulpbehoevende gezelschapsdieren.

  details
 • Stichting Wereldwinkel Breda

  Stichting Wereldwinkel Breda

  Op internationaal niveau een bijdrage leveren aan een eerlijke en rechtvaardige handel, waarin respect voor mens en milieu centraal staan, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zins des woords.

  details