Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • KONINKLIJKE NEDERLANDSE NATUURHISTORISCHE VERENIGING AFDELING HOLLANDSE DELTA

  KONINKLIJKE NEDERLANDSE NATUURHISTORISCHE VERENIGING AFDELING HOLLANDSE DELTA

  “De vereniging heeft als doel: a. het vermeerderen van de kennis van de natuur in de ruimste zin en het verbreiden van deze kennis; b. het aankweken van de belangstelling voor en liefde tot de natuur, in de eerste plaats onder haar leden doch ook buiten de vereniging; c. het bijdragen aan de natuur- en landschapsbescherming in de ruimste zin; een en ander in het bijzonder in Nederland doch ook daar buiten.”

  details
 • Stichting Vrienden Parkhove
 • stichting Brabants Operettekoor

  stichting Brabants Operettekoor

  Het beoefenen en uitdragen van operettemuziek en licht klassieke werken en het verrichten van handelingen die daarmee in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn. De stichting heeft geen winstoogmerk

  details
 • Stichting Het Beginpunt Nederland

  Stichting Het Beginpunt Nederland

  Opvangen en begeleiden van (allochtone) ex-gedetineerden en bieden van , programma's t.b.v. resiocalisatie en re-integratie en nazorg aan ex-gedetineerden en personen die binnen een tijdbestek van anderhalf jaar hun straf (zullen) hebben uitgezeten. Bieden en creëren van werkgelegenheid welke kan dienen als training voor de resocialisatie en re-integratie van de doelgroep. Financieren van stichtingen met soortgelijke doelstellingen binnen de Nederlandse Koninkrijk en in het buitenland.

  details
 • Stichting Dutch Rooster Foundation

  Stichting Dutch Rooster Foundation

  De stichting heeft ten doel: a. het bestrijden van armoede, onrechtvaardigheid en discriminatie en het __ bestrijden van rechts- en machtsongelijkheid in het algemeen, alsmede de bevordering van de democratische rechtsorde; b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

  details
 • Stichting Landgoed Geijsteren

  Stichting Landgoed Geijsteren

  - het beheer en de instandhouding van het Landgoed Geijsteren met zijn landerijen, opstallen, bossen, opstanden en lanen, met bijzondere zorg voor het behoud en de ontwikkeling van het aan dat landgoed eigen natuur- en landschapsschoon alsmede het behoud en herstel van de naar hun aard op het landgoed thuishorende flora en fauna, een en ander als bedoeld in de Natuurschoonwet 1928. - het beheer en de instandhouding van de zich op Landgoed Geijsteren bevindende monumenten, waaronder de beschermde monumenten zoals opgenomen in het register ingevolge artikel 6 van de Monumentenwet 1988. - het uitbrengen van stem op een of meer aandelen in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Landgoed Geijsteren B.V. . - het voeren van het bestuur over Landgoed Geijsteren B.V..

  details