Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Het Beginpunt Nederland

  Stichting Het Beginpunt Nederland

  Opvangen en begeleiden van (allochtone) ex-gedetineerden en bieden van , programma's t.b.v. resiocalisatie en re-integratie en nazorg aan ex-gedetineerden en personen die binnen een tijdbestek van anderhalf jaar hun straf (zullen) hebben uitgezeten. Bieden en creëren van werkgelegenheid welke kan dienen als training voor de resocialisatie en re-integratie van de doelgroep. Financieren van stichtingen met soortgelijke doelstellingen binnen de Nederlandse Koninkrijk en in het buitenland.

  details
 • Stichting Dutch Rooster Foundation

  Stichting Dutch Rooster Foundation

  De stichting heeft ten doel: a. het bestrijden van armoede, onrechtvaardigheid en discriminatie en het __ bestrijden van rechts- en machtsongelijkheid in het algemeen, alsmede de bevordering van de democratische rechtsorde; b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

  details
 • Stichting Landgoed Geijsteren

  Stichting Landgoed Geijsteren

  - het beheer en de instandhouding van het Landgoed Geijsteren met zijn landerijen, opstallen, bossen, opstanden en lanen, met bijzondere zorg voor het behoud en de ontwikkeling van het aan dat landgoed eigen natuur- en landschapsschoon alsmede het behoud en herstel van de naar hun aard op het landgoed thuishorende flora en fauna, een en ander als bedoeld in de Natuurschoonwet 1928. - het beheer en de instandhouding van de zich op Landgoed Geijsteren bevindende monumenten, waaronder de beschermde monumenten zoals opgenomen in het register ingevolge artikel 6 van de Monumentenwet 1988. - het uitbrengen van stem op een of meer aandelen in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Landgoed Geijsteren B.V. . - het voeren van het bestuur over Landgoed Geijsteren B.V..

  details
 • Stichting Infaaq

  Stichting Infaaq

  De stichting heeft als doel kansarme mensen in de samenleving te helpen door verschillende projecten op te zetten. In Nederland richt de stichting zich voornamelijk op daklozen. Relatief veel projecten worden in Afghanistan opgezet omdat daar veel behoefte is naar humanitaire hulp. Er zijn bijvoorbeeld projecten om kinderarbeid te verminderen en de kans te creëren voor deze kinderen om onderwijs te volgen

  details
 • Stichting Verenigd Voetbal Limburg

  Stichting Verenigd Voetbal Limburg

  Steunfondsen voor het ondersteunen en stimuleren van de ontwikkeling van voetbaltalent, trainerskwaliteiten alsmede het stimuleren van de samenwerking tussen voetbalorganisaties.

  details
 • Stichting Grace Church

  Stichting Grace Church

  Het evangelie te verkondigen (nationaal en internationaal) De mensen naar Jezus Christus te leiden en te dopen Het bieden van Bijbelstudie, bevrijdingspastoraat, geestelijke-, persoonlijke en huwelijkscounseling Het organizeren van gebedsdagen, nachtwaken en evangelische evenementen met als doel zielen te winnen voor Jezus Christus Het bieden van primaire levensbehoeften aan mensen in nood Het bieden van coaching and begeleiden Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, zowel nationaal als international gezien

  details