Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Vitis Welzijn

  Stichting Vitis Welzijn

  Zich in te zetten voor een vitale samenleving in regio Westland, gekenmerkt door participatie, ontmoeting en zorg voor elkaar en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

  details
 • Stichting De Gestrooide Bloem

  Stichting De Gestrooide Bloem

  Zie ook activiteiten

  details
 • Stichting Loes voor Dieren

  Stichting Loes voor Dieren

  Het voorzien in levensonderhoud, opvang en socialisatie en de benodigde medische zorg voor onplaatsbare en/of hulpbehoevende gezelschapsdieren.

  details
 • Stichting Wereldwinkel Breda

  Stichting Wereldwinkel Breda

  Op internationaal niveau een bijdrage leveren aan een eerlijke en rechtvaardige handel, waarin respect voor mens en milieu centraal staan, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zins des woords.

  details
 • Stichting Delkla

  Stichting Delkla

  De doelstellingen van Stichting Delkla zijn: - Het bevorderen van welzijn van mensen binnen en buiten Nederland; - Het steunen van kerken, scholen en politieke partijen. De doelstellingen worden gerealiseerd door het steunen van ANBI’s. Tevens heeft stichting Delkla het voornemen om, waar mogelijk, zelf op projectmatige basis algemeen nuttige activiteiten te organiseren, initiëren en uitvoeren e.e.a. overeenkomstig de wet- en regelgeving met betrekking tot ANBI’s.

  details
 • Stichting tot Steun aan de Hulpdienst

  Stichting tot Steun aan de Hulpdienst

  De stichting heeft tot doel het verlenen van geldelijke steun aan de Stichting Hulpdienst te Nijmegen en het beheren van aan haar tot gemeld doel toevertrouwde gelden en andere vermogensbestanddelen, alles in de ruimste zin genomen.

  details