Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Wereldwinkel Breda

  Stichting Wereldwinkel Breda

  Op internationaal niveau een bijdrage leveren aan een eerlijke en rechtvaardige handel, waarin respect voor mens en milieu centraal staan, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zins des woords.

  details
 • Stichting Delkla

  Stichting Delkla

  De doelstellingen van Stichting Delkla zijn: - Het bevorderen van welzijn van mensen binnen en buiten Nederland; - Het steunen van kerken, scholen en politieke partijen. De doelstellingen worden gerealiseerd door het steunen van ANBI’s. Tevens heeft stichting Delkla het voornemen om, waar mogelijk, zelf op projectmatige basis algemeen nuttige activiteiten te organiseren, initiëren en uitvoeren e.e.a. overeenkomstig de wet- en regelgeving met betrekking tot ANBI’s.

  details
 • Stichting tot Steun aan de Hulpdienst

  Stichting tot Steun aan de Hulpdienst

  De stichting heeft tot doel het verlenen van geldelijke steun aan de Stichting Hulpdienst te Nijmegen en het beheren van aan haar tot gemeld doel toevertrouwde gelden en andere vermogensbestanddelen, alles in de ruimste zin genomen.

  details
 • Stichting Skimaatjes

  Stichting Skimaatjes

  Het organiseren van een actieve wintersportreis voor mensen met een verstandelijke beperking.

  details
 • Stichting Muziek- en Dansschool Heiloo

  Stichting Muziek- en Dansschool Heiloo

  In de statuten van onze organisatie is vastgelegd dat de volgende doelen worden nagestreefd: De stichting heeft ten doel: >het bevorderen van kunsteducatie en -participatie in de gemeente Heiloo in het bijzonder en omliggende gemeenten in het algemeen; >het in standhouden van een centrum voor kunsteducatie en –participatie en al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, een en ander zonder winstoogmerk.

  details
 • Stichting Papili

  Stichting Papili

  Het begeleiden van getraumatiseerde vluchtelingen met een verblijfsstatus in Nederland, in 12 bijeenkomsten, 3 fases in de leeftijdscategorie van 23 tot 40 jaar, naar zelfredzaamheid via werk of opleiding. We richten ons op zowel alleenstaande vrouwen, jongvolwassen mannen als gezinnen. We willen traumaverwerking integreren in onze aanpak om deelnemers te helpen hun verleden te verwerken en hun eigen talenten te ontwikkelen.

  details