Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Skimaatjes

  Stichting Skimaatjes

  Het organiseren van een actieve wintersportreis voor mensen met een verstandelijke beperking.

  details
 • Stichting Muziek- en Dansschool Heiloo

  Stichting Muziek- en Dansschool Heiloo

  In de statuten van onze organisatie is vastgelegd dat de volgende doelen worden nagestreefd: De stichting heeft ten doel: >het bevorderen van kunsteducatie en -participatie in de gemeente Heiloo in het bijzonder en omliggende gemeenten in het algemeen; >het in standhouden van een centrum voor kunsteducatie en –participatie en al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, een en ander zonder winstoogmerk.

  details
 • Stichting Papili

  Stichting Papili

  Het begeleiden van getraumatiseerde vluchtelingen met een verblijfsstatus in Nederland, in 12 bijeenkomsten, 3 fases in de leeftijdscategorie van 23 tot 40 jaar, naar zelfredzaamheid via werk of opleiding. We richten ons op zowel alleenstaande vrouwen, jongvolwassen mannen als gezinnen. We willen traumaverwerking integreren in onze aanpak om deelnemers te helpen hun verleden te verwerken en hun eigen talenten te ontwikkelen.

  details
 • Stichting tot Behoud van Alphens Erfgoed

  Stichting tot Behoud van Alphens Erfgoed

  a) het verwerven, restaureren, rehabiliteren, reconstrueren, beheren en vervreemden van panden in de gemeente Alphen aan den Rijn en aangrenzende gemeenten; b) het bevorderen, ondersteunen en uitvoeren van projecten met betrekking tot materieel en immaterieel historisch erfgoed in de gemeente Alphen aan den Rijn met als doel de geschiedenis en beleving op maatschappelijk en cultureel historisch gebied zichtbaar te maken en te behouden; c) het bevorderen van de monumentenzorg in het algemeen; d) het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk

  details
 • Diaconie Gemeente des Heeren

  Diaconie Gemeente des Heeren

  De doelstelling van de diaconie a. het verlenen van materiële hulp aan personen die deel uit maken van de Gemeente des Heeren. De hulp kan worden gegeven in de vorm van een financiële bijdrage, verstrekking van goederen, en overige hulp/begeleiding/ondersteuning; b. het onderhouden van contacten of het organiseren daarvan, op welke wijze ook, met gemeenteleden die door bijvoorbeeld eenzaamheid, ouderdom, of ziekte daar (extra) behoefte aan hebben

  details
 • Stichting Emmet Energy