Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Papegaai
 • Stichting vrienden van Rotstuin Ber Slangen

  Stichting vrienden van Rotstuin Ber Slangen

  Het instandhouden van de Rotstuin en de openstelling hiervan aan het publiek.

  details
 • stichting vrienden van de stichting brabantzorg, regio den bosch en bommelerwaard

  stichting vrienden van de stichting brabantzorg, regio den bosch en bommelerwaard

  verlenen van financiële steun aan projecten en activiteiten die het leven van clienten van Stichting Brabantzorg veraangenamen

  details
 • Stichting \"Molen de Valk\"

  Stichting "Molen de Valk"

  1. De stichting heeft ten doel: de bijzondere betekenis van de Montfoortse molen “de Valk” als beeldbepalend cultuur¬historisch monument voor Montfoort te versterken en te behouden en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

  details
 • Stichting SYB

  Stichting SYB

  Kunsthuis SYB is een artist residency en presentatie-instelling in Beetsterzwaag, Friesland, waar kunstenaars en curatoren wonen, werken, experimenteren en presenteren. Kunsthuis SYB stelt haar ruimte en organisatie in dienst van de resident. Geselecteerde projecten hebben een onderzoekend en experimenteel karakter. Residents krijgen ruimte, tijd, budget en huisvesting om zich zowel inhoudelijk als professioneel te verdiepen en een volgende stap in hun werk te zetten. Daarbij worden zij aangespoord om samen te werken met andere kunstenaars, collega’s uit andere disciplines en bewoners uit het dorp. SYB is ook plek voor praktijkervaring en loopbaanversneller voor jonge curatoren, critici, schrijvers/recensenten, educatief medewerkers, publiciteitsmedewerkers en vrijwilligers uit de directe omgeving.

  details
 • Stichting Community Service Rotaryclub Rozendaal-Veluwezoom

  Stichting Community Service Rotaryclub Rozendaal-Veluwezoom

  1. De Stichting heeft ten doel het verlenen van financiele steun, casu quo het doen van giften aan: a. personen, die, naar het oordeel van het bestuur, hulp behoeven vanwege ziekte, gebrek van enigerlei aard, of maatschappelijke kwetsbaarheid, ter voorziening in levensonderhoud, verzorging en vorming, huisvesting en andere sociale behoeften; b. instellingen, die hulp verlenen aan personen als onder a bedoeld; c. andere doeleinden met een algemeen maatschappelijk nut, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 2. De stichting kan geen uitkeringen doen aan leden van de Rotaryclub Rozendaal-Veluwezoom, noch aan hun bloed- en/of aanverwanten tot en met de derde graad. 3. De Stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door het organiseren van "fundraising" en andere activiteiten. 4. De Stichting beoogt niet het maken van winst.

  details