Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Vrienden van de Maartenskerk Texel

  Stichting Vrienden van de Maartenskerk Texel

  Het leveren van een bijdrage aan de instandhouding van de Maartenskerk te Oosterend op Texel, waaronder wordt verstaan het monumentale gebouw en interieur. Tevens wil de kerk een helpende hand bieden aan het kerkgenootschap bij het organiseren van activiteiten die niet direct een relatie hebben met geloofszaken.

  details
 • Stichting Arena for Journalism in Europe
 • Stichting Onderwijsleerproblemen

  Stichting Onderwijsleerproblemen

  Het doel van de stichting is: het subsidieren van kleinschalige wetenschappelijke projecten die voorkoming en aanpak van onderwijsleerproblemen bij leerlingen in de basisschoolleeftijd beogen. De stichting heeft ook tot doel het verrichten van alle verdere handelingen, die met het hiervoor genoemde doel in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk zijn.

  details
 • Zorgstichting Cocon
 • Stichting Vitis Welzijn

  Stichting Vitis Welzijn

  Zich in te zetten voor een vitale samenleving in regio Westland, gekenmerkt door participatie, ontmoeting en zorg voor elkaar en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

  details
 • Stichting De Gestrooide Bloem

  Stichting De Gestrooide Bloem

  Zie ook activiteiten

  details