Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Loes voor Dieren

  Stichting Loes voor Dieren

  Het voorzien in levensonderhoud, opvang en socialisatie en de benodigde medische zorg voor onplaatsbare en/of hulpbehoevende gezelschapsdieren.

  details
 • Stichting Wereldwinkel Breda

  Stichting Wereldwinkel Breda

  Op internationaal niveau een bijdrage leveren aan een eerlijke en rechtvaardige handel, waarin respect voor mens en milieu centraal staan, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zins des woords.

  details
 • Stichting Delkla

  Stichting Delkla

  Het bevorderen van welzijn van mensen binnen- en buiten Nederland alsmede het steunen van kerken, scholen en politieke partijen danwel organisaties die bijdragen aan het welzijn van mensen en dieren binnen- en buiten Nederland

  details
 • Stichting tot Steun aan de Hulpdienst

  Stichting tot Steun aan de Hulpdienst

  De stichting heeft tot doel het verlenen van geldelijke steun aan de Stichting Hulpdienst te Nijmegen en het beheren van aan haar tot gemeld doel toevertrouwde gelden en andere vermogensbestanddelen, alles in de ruimste zin genomen.

  details
 • Stichting Skimaatjes

  Stichting Skimaatjes

  Het organiseren van een actieve wintersportreis voor mensen met een verstandelijke beperking.

  details
 • Stichting Muziek- en Dansschool Heiloo

  Stichting Muziek- en Dansschool Heiloo

  In de statuten van onze organisatie is vastgelegd dat de volgende doelen worden nagestreefd: De stichting heeft ten doel: >het bevorderen van kunsteducatie en -participatie in de gemeente Heiloo in het bijzonder en omliggende gemeenten in het algemeen; >het in standhouden van een centrum voor kunsteducatie en –participatie en al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, een en ander zonder winstoogmerk.

  details