Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Community Service Rotaryclub Rozendaal-Veluwezoom

  Stichting Community Service Rotaryclub Rozendaal-Veluwezoom

  1. De Stichting heeft ten doel het verlenen van financiele steun, casu quo het doen van giften aan: a. personen, die, naar het oordeel van het bestuur, hulp behoeven vanwege ziekte, gebrek van enigerlei aard, of maatschappelijke kwetsbaarheid, ter voorziening in levensonderhoud, verzorging en vorming, huisvesting en andere sociale behoeften; b. instellingen, die hulp verlenen aan personen als onder a bedoeld; c. andere doeleinden met een algemeen maatschappelijk nut, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 2. De stichting kan geen uitkeringen doen aan leden van de Rotaryclub Rozendaal-Veluwezoom, noch aan hun bloed- en/of aanverwanten tot en met de derde graad. 3. De Stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door het organiseren van "fundraising" en andere activiteiten. 4. De Stichting beoogt niet het maken van winst.

  details
 • Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels
 • Stichting Zuiver Afrikaans Water
 • Stichting Lumen Film

  Stichting Lumen Film

  De productie van audiovisuele projecten in de ruimste zin van het woord.

  details
 • Stichting Vluchteling
 • Stichting Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet

  Stichting Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet

  Het bevorderen van de kamermuziek in het algemeen en het ondersteunen van de activiteiten die het Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet ontplooit in het bijzonder

  details