Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • GKV Hardenberg Centrum
 • Stichting Adja

  Stichting Adja

  Charitatieve instelling die fondsen doneert aan andere goede doelen

  details
 • Stichting Evenmens, informele zorg voor elkaar
 • Stichting Steunfonds Evenmens, informele zorg voor elkaar

  Stichting Steunfonds Evenmens, informele zorg voor elkaar

  Het geheel of gedeeltelijk vergoeden van kosten op het gebied van vrijwillige thuiszorg, mantelzorg en terminale palliatieve zorg, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

  details
 • Stichting Water for Life

  Stichting Water for Life

  Het werven van gelden bij particulieren, bedrijven en instellingen ter aanwending voor ideële projecten op het gebied van watervoorziening en sanitatie in ontwikkelingslanden.

  details
 • Stichting Steunfonds voor Huisvesting en Verzorging van ouderen en hulpbehoevenden in Zeeland

  Stichting Steunfonds voor Huisvesting en Verzorging van ouderen en hulpbehoevenden in Zeeland

  De Stichting heeft ten doel, overeenkomstig de statuten geformuleerde grondslag: a. financiële steun en financiële bijstand te verlenen aan stichtingen of verenigingen, uitgaande van of (moreel) gesteund wordende door (een) Gereformeerde Gemeente(n) binnen de particuliere Synode Zuid waarin belijdende leden van de Gereformeerde Gemeenten in voldoende mate participeren in bestuur en/of toezichthoudend orgaan en/of adviserend orgaan, zulks ter beoordeling van het bestuur, en de Stichting Zorgcentra uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten in Zeeland en Zuid-Holland en de Christelijk Gereformeerde Kerken in de regio Rotterdam. In dit artikel bedoelde verenigingen, stichtingen en (andere) betrokken kerkelijke gemeente(n) dienen dezelfde grondslag te hanteren als vermeld in artikel 3. In dit artikel genoemde steun en bijstand is uitsluitend bestemd voor doelen/ projecten op het gebied van huisvesting, verzorging, verpleging, maatschappelijk werk en dergelijke voor ouderen en hulpbehoevenden, welke gerealiseerd zijn of worden binnen het werkgebied. b. financiële steun te verlenen aan Diaconieën van Gereformeerde Gemeenten als onder a omschreven.

  details