Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Islamitische Stichting Nederland Waalwijk A. Geylani Moskee
 • Stichting 180 | gedragsinterventies en ontwikkelprogramma\'s voor jongeren

  Stichting 180 | gedragsinterventies en ontwikkelprogramma's voor jongeren

  De Stichting heeft ten doel bij te dragen aan participatie van jongeren in de samenleving bij wie onder meer sprake is van (ernstige) gedragsproblematiek, criminaliteit, achterstand in sociale en morele vaardigheden, verstoorde relatie met ouders/verzorgers, schooluitval en werkloosheid. De Stichting wil daarmee bijdragen aan het welzijn van de jongeren en hun omgeving en aan meer veiligheid in de samenleving.

  details
 • Stichting Vrienden van de Elisabethbode

  Stichting Vrienden van de Elisabethbode

  De Stichting Vrienden van de Elisabethbode (verder: de stichting) heeft tot doel het dienen van het algemeen belang door het bevorderen van de uitgave en verspreiding van de "Elisabethbode", alsmede het ondersteunen van activiteiten die naar het oordeel van het bestuur complementair zijn aan de uitgave en verspreiding van de Elisabeth(bode) in het licht van de achterliggende doelstelling van de uitgave en verspreiding van de Elisabeth(bode), te weten de verbreiding van het Evangelie van Jezus Christus, zoals bekend gemaakt in de Bijbel, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

  details
 • Sijbren Hellinga Stichting

  Sijbren Hellinga Stichting

  De stichting heeft ten doel de exploitatie van kunstcollecties, het stimuleren van de vorming van kunstcollecties en de expositie daarvan en de subsidiëring hiervan alles uitsluitend ten algemene nutte, alles gerekend in de meest uitgebreide zin des woords en alles wat in de meest uitgebreide zin van het woord daarmede verband houdt.

  details
 • Stichting Internationaal Kamermuziekfestival Amersfoort

  Stichting Internationaal Kamermuziekfestival Amersfoort

  Het organiseren van een jaarlijks meerdaags kamermuziekfestival te Amersfoort

  details
 • Stichting Musicians For Human Rights Foundation