Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Vrienden van de Elisabethbode

  Stichting Vrienden van de Elisabethbode

  De Stichting Vrienden van de Elisabethbode (verder: de stichting) heeft tot doel het dienen van het algemeen belang door het bevorderen van de uitgave en verspreiding van de "Elisabethbode", alsmede het ondersteunen van activiteiten die naar het oordeel van het bestuur complementair zijn aan de uitgave en verspreiding van de Elisabeth(bode) in het licht van de achterliggende doelstelling van de uitgave en verspreiding van de Elisabeth(bode), te weten de verbreiding van het Evangelie van Jezus Christus, zoals bekend gemaakt in de Bijbel, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

  details
 • Sijbren Hellinga Stichting

  Sijbren Hellinga Stichting

  De stichting heeft ten doel de exploitatie van kunstcollecties, het stimuleren van de vorming van kunstcollecties en de expositie daarvan en de subsidiëring hiervan alles uitsluitend ten algemene nutte, alles gerekend in de meest uitgebreide zin des woords en alles wat in de meest uitgebreide zin van het woord daarmede verband houdt.

  details
 • Stichting Internationaal Kamermuziekfestival Amersfoort

  Stichting Internationaal Kamermuziekfestival Amersfoort

  Het organiseren van een jaarlijks meerdaags kamermuziekfestival te Amersfoort

  details
 • Stichting Musicians For Human Rights Foundation
 • Stichting Immanuel

  Stichting Immanuel

  organiseren van religeuze bijeenkomsten

  details
 • Stichting Inloophuis Helmond/de Peel

  Stichting Inloophuis Helmond/de Peel

  Volgens de statuten van de stichting is het doel: a. Het creëren, oprichten en in stand houden van een ontmoetingsplaats waar mensen met kanker en hun naasten terecht kunnen voor ondersteuning; b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

  details