Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Nederlands Onderwijs Januari Rivier

  Stichting Nederlands Onderwijs Januari Rivier

  Het onderwijzen van de Nederlandse taal en cultuur aan Nederlands sprekende kinderen in Braziliƫ.

  details
 • Stichting Fondsenwerving Kiwanis Weert

  Stichting Fondsenwerving Kiwanis Weert

  Het op allerlei manieren creeren van activiteiten, welke in samenwerking met en mede door de leden van de te Weert gevestigde Kiwanisclub Weert zullen kunnen worden voorbereid en uitgevoerd, zulks om een zo groot mogelijke fondsenwerving voor goede doelen te bewerkstelligen.

  details
 • Matthijs Vermeulen Stichting

  Matthijs Vermeulen Stichting

  Het bevorderen van de verspreiding van de composities van Matthijs Vermeulen door het verzamelen van gelden voor het in druk uitbrengen van zijn partituren en voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

  details
 • Stichting vrienden schaapskudde Exloo c.a.

  Stichting vrienden schaapskudde Exloo c.a.

  De stichting heeft tot doel de instandhouding van de schaapskudde Exloo en de schaapskooi Hoofdstraat 55a te Exloo , alsmede het beheren van het schapeninformatiecentrum, Hoofdstraat 55a te Exloo.

  details
 • Stichting Salvatoriaanse Gezinsadoptie
 • Stichting Zandt-Leeuw Foundation

  Stichting Zandt-Leeuw Foundation

  - het doen van uitkeringen aan andere algemeen nut beogende instellingen in Nederland of daarbuiten; - het verstrekken van leningen tegen gunstige voorwaarden aan de onder hiervoor genoemde instellingen; - het op verantwoorde en duurzame wijze beheren van het aan haar toevertrouwde vermogen en het afleggen van verantwoording over dat beheer; - het samenwerken met andere charitatieve instellingen; - het verrichten van al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn.

  details