Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Handicamp Overijssel

  Stichting Handicamp Overijssel

  Reizen voor mensen met een lichamelijke beperking tussen 18 en 40 jaar

  details
 • vereniging nederlands cultuurlandschap
 • Stichting Vordense Molens

  Stichting Vordense Molens

  Verwerven,restaureren, instandhouden en doen draaien van een of meer molens, die zijn aangewezen als beschermd monumenbt in de zin van de monumentenwet 1988

  details
 • Nederlanse Centrale voor Practische Hulpverlening
 • My Father\'s House, Jesus Gospel Church

  My Father's House, Jesus Gospel Church

  In navolging van de geboden van de Heer Jezus Christus, zoals onder andere beschreven in Mattheüs 28:18-20; Marcus 12:30-31; Johannes 13:34-35 en Romeinen 13:8-10 is het doel van de gemeente: a. God te eren en Hem lief te hebben; b. Elkaar lief te hebben naar het voorbeeld van Christus; c. Haar missionaire taak te vervullen door: in woord en daad getuige te zijn van Jezus Christus, - diaconale zorg, met name te noemen de zorg voor de zwakken en behoeftigen in en buiten de gemeente, - deelneming aan en stimulering van zending en evangelisatie in en buiten Nederland; d. Allen die aan haar zorg zijn toevertrouwd te onderrichten in het geloof; e. Het ondersteunen van weduwen en wezen in Sri Lanka.

  details
 • Globalbem, breakthrough energy movement

  Globalbem, breakthrough energy movement

  1) Conferenties organiseren voor wetenschappers, uitvinders, beleidsmakers van over de gehele wereld om kennis te delen, technologieën te demonstreren en te discussiëren over de volgende stappen, van belang voor Breakthrough Energy Technology. Global BEM organiseert elk jaar een conferentie. 2) Media en educatief platform en database Global BEM creëert een rijk en breed toegankelijk mediaportaal met als doel het grote publiek te informeren en te activeren. De geschiedenis, de techniek en de implicaties van baanbrekende energietechnologieën worden gevolgd en beschreven. 3) Global Movement Global BEM initieert en faciliteert wereldwijde gemeenschappen door een onafhankelijk netwerk en informatieplatform te bouwen. Voor donateurs, uitvinders, wetenschappers, beleidsmakers, investeerders en iedereen die betrokken wil zijn.

  details