Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Ave Rex Christe

  Stichting Ave Rex Christe

  Doelstelling van de stichting is het behoud en instandhouden van kasteel Hoensbroek.

  details
 • Stichting Het Ketelhuis

  Stichting Het Ketelhuis

  Vertoning van en debat over de Nederlandse film.

  details
 • Stichting Acties Lions Club Delft

  Stichting Acties Lions Club Delft

  medewerking aan de uitvoering van de charitatieve acties van de Lions Club Delft

  details
 • Stichting Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht

  Stichting Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht

  De stichting stelt zich ten doel: het bevorderen van actief burgerschap van de inwoners van de gemeente Woensdrecht, het vergroten van de sociale competenties van de inwoners van de gemeente Woensdrecht, het zorgdragen dat het sociale netwerk rond mensen vergroot wordt, het bijdragen door lokaal welzijnswerk aan het uitstellen van het moment waarop een beroep op formele zorg gedaan wordt.

  details
 • Stichting Welzijn Ouderen Epe

  Stichting Welzijn Ouderen Epe

  SWO/E IN HET KORT In grote lijnen ziet het profiel van de SWO/E er als volgt uit: Missie • Bevorderen van de zelfredzaamheid • Vergroten van de maatschappelijke participatie • Realiseren van een samenhangend pakket aan activiteiten en voorzieningen Kerntaken • Maatschappelijke activering • Sociale Preventie • Persoonsgerichte begeleiding en dienstverlening Doelgroepen • (Kwetsbare) Senioren • (Overbelaste) Mantelzorgers van alle leeftijden • (Financieel kwetsbare) Burgers van alle leeftijden Beleidsterrein • Leefbaar Thema’s • Leefomgeving • Netwerken Producten • Ontwikkeling wijksteunpunten in relatie tot WMO Dagbesteding • Repair Café i.s.m. Vrijwillige Hulpdiensten Epe en Vaassen • Thuis Wonen, nu en later • Netwerken Welzijn, Wonen en Zorg • Sociaal Culturele Activiteiten Beleidsterrein • Ondersteuning Thema • Maatschappelijke Participatie Producten • Formulierenteam • Steunpunt Ouderen / Mantelzorg met o.a. cliëntondersteuning, ontmoeting- en voorlichtingsbijeenkomsten Senioren en Mantelzorgers, Preventief Huisbezoek 75+, Multi Disciplinair Team 55+ Beleidsterrein • Zorg Thema • Kwetsbaar Producten • Klussendienst i.s.m. i.s.m. Vrijwillige Hulpdiensten Epe en Vaassen • Maaltijdservice aan Huis

  details
 • Stichting Meer-Zorg

  Stichting Meer-Zorg

  Vergroten van het welzijn en het woon- en leefgenot van gehandicapte mensen.

  details