Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Hulp aan Roemenie

  Stichting Hulp aan Roemenie

  Wij hebben een kindertehuis gebouwd, een verzorgingstehuis voor ouderen, een medisch centrum en een sociaal centrum waar straatkinderen worden opgevangen, ze krijgen er een warme maaltijd en kunnen er douchen op vorwaarde dat ze er een paar uur blijven om te leren rekenen, lezen en schrijven. Jongeren krijgen er koo- naai- en computerlessen, er zijn kamers om jongeren of vrouwen in nood op te vangen en er wordt voorlichting gegeven aan jonge moeders over voeding, hygiene etc. Het is tevens een stageplaats voor middelbare scholieren.

  details
 • Stichting Brigantijn
 • Stichting Jeroenbosch rally

  Stichting Jeroenbosch rally

  Doelstelling is het genereren van geledijke middelen

  details
 • Stichting Zorgboerderij de Mare
 • Stichting Herman Smit Foundation

  Stichting Herman Smit Foundation

  De stichting heeft ten doel: a. het ondersteunen en instandhouden van tramwegmaterieel, de werkplaatsuitrusting en registergoed van Stichting RTM Beheer en/of van de Stichting Rotterdamsche Tramweg Mij, gevestigd te Ouddorp, kortweg RTM Ouddorp, waarbij in principe per jaar maximaal vijfentwintigduizend euro (€ 25.000) zal worden bijgedragen, zulks ter verdere consideratie van de stichting; b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

  details
 • Stichting \"Bene Age et ne Respexeris

  Stichting "Bene Age et ne Respexeris

  Het ondersteunen van goede doelen met een Protestants levensbeschouwelijke doelstelling

  details