Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Zorgboerderij de Mare
 • Stichting Herman Smit Foundation

  Stichting Herman Smit Foundation

  De stichting heeft ten doel: a. het ondersteunen en instandhouden van tramwegmaterieel, de werkplaatsuitrusting en registergoed van Stichting RTM Beheer en/of van de Stichting Rotterdamsche Tramweg Mij, gevestigd te Ouddorp, kortweg RTM Ouddorp, waarbij in principe per jaar maximaal vijfentwintigduizend euro (€ 25.000) zal worden bijgedragen, zulks ter verdere consideratie van de stichting; b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

  details
 • Vereniging VG netwerken

  Vereniging VG netwerken

  De vereniging heeft ten doel het verbinden,ondersteunen en behartigen van belangen van ouders en mensen met (zeer) zeldzame syndromen die samenhangen met een verstandelijke beperking en/of leermoeilijkheden

  details
 • Stichting \"Bene Age et ne Respexeris

  Stichting "Bene Age et ne Respexeris

  Het ondersteunen van goede doelen met een Protestants levensbeschouwelijke doelstelling

  details
 • Stg.Vrienden van Sevenheym
 • Kunststichting Hazart

  Kunststichting Hazart

  Het bevorderen van produktie, spreiding en presentatie van kunst in het algemeen en beeldhouwkunst in het bijzonder.

  details