Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Diabetes Onderzoek Nederland

  Stichting Diabetes Onderzoek Nederland

  Stichting DON richt zich op het genezing van diabetes type 1 d.m.v. het financieren van fundamenteel klinisch onderzoek.

  details
 • Stichting Beter Doen

  Stichting Beter Doen

  Het ondersteunen van projecten en activiteiten van natuurlijke personen, instellingen, verenigingen en ondernemingen, op het gebied van duurzame ontwikkeling (natuur en milieu, ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten, sociale cohesie, welzijn (inclusief sport en gezondheid) en cultuur. Het bestuur werkt onbezoldigd

  details
 • Stichting Marcel Cohen

  Stichting Marcel Cohen

  De stichting heeft ten doel Het doen van uitkeringen aan de Liberaal Joodse Gemeente Den Haag - bij voorkeur t.b.v. activiteiten op Joods educatief, cultureel en sociaal terrein voor de jeugd. - ten behoeve van andere activiteiten van/voor de Liberaal Joodse Gemeente Den Haag.

  details
 • Stichting Hansie Forever Foundation

  Stichting Hansie Forever Foundation

  De doelstelling is het bieden van eerlijke kansen in de maatschappij voor jongeren die door een handicap of door onvoldoende diploma’s in een isolement dreigen te raken. Door het aanbieden van activiteiten en een netwerk wordt kansarme jongeren een eerlijke aansluiting geboden bij de maatschappij. Het gaat er dan bovenal om op sportief en maatschappelijk gebied niemand uit te sluiten, maar juist met elkaar in contact te brengen. Op sportief gebied zullen clinics gegeven worden die op een speelse manier bewustwording van fair play binnen en buiten het veld bevorderen. Onder fair play wordt in dit verband verstaan het recht doen aan de juiste mix van ambitie, oprechtheid en eerlijkheid zowel op sportief als ook op maatschappelijk vlak. Daarbij wordt niemand buitengesloten en daarbij moet bijna letterlijk een speelveld ontstaan voor, met name, kansarme jeugd om zich te kunnen ontwikkelen tot kansrijke jeugd

  details
 • Stichting Behoud Oude Haagse Synagoge

  Stichting Behoud Oude Haagse Synagoge

  Instandhouding van de Portugese Synagoge in Den Haag door middel van geldelijke bijdragen.

  details
 • Stichting Club Classique

  Stichting Club Classique

  Het organiseren van kamermuziekevenementen in de meest uitgebreide zin en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn.

  details