Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Islamitische Culturele Vereniging Itihad
 • Stichting Eerbied voor het Leven

  Stichting Eerbied voor het Leven

  Het Franciscus hospice is een gastvrij huis waar aandacht, zorg, warmte en nabijheid heel vanzelfsprekend zijn. De bewoners kunnen in een huiselijke omgeving door goede zorg omringd, hun laatste levensfase doorbrengen. Hun wensen en die van hun naasten staan centraal bij de zorgverlening.

  details
 • Stichting LJG Fondsen

  Stichting LJG Fondsen

  Het verwerven en beheren van geldmiddelen t.b.v. de Liberaal Joodse Gemeente Beth Jehoeda te Den Haag (LJG) alsmede het doen van uitkeringen aan de LJG uit die geldmiddelen overeenkomstig de religieuze en sociale doelstelling van de LJG, alsmede zoveel mogelijk in overeenstemming met de door de verschaffers van die middelen bestemming; en voorst al hetgeen met een ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door het inzamelen van gelden, het verwerven van schenkingen, erfstellingen en legaten, het verkrijgen van subsidies en andere wettige middelen die tot het doel dienstig kunnen zijn.

  details
 • Stichting Beheer Synagoge

  Stichting Beheer Synagoge

  Het beheer en de exploitatie van OG om de LJG Beth Jehoeda te ondersteunen en te faciliteren bij het houden van erediensten en het organiseren van sociale en culturele activiteiten

  details
 • Dovenshoah
 • Stichting Love Israël