Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Not For Sale

  Stichting Not For Sale

  Not For Sale geeft slachtoffers van mensenhandel een nieuw perspectief op de toekomst. Dit doet Not For Sale door projecten te financieren waar slachtoffers van mensenhandel worden geholpen met de re-integratie in de samenleving.

  details
 • Stichting Kinderen van Gambia

  Stichting Kinderen van Gambia

  De hoofddoelstelling van de Stichting is om de bevolking van Gambia te helpen door het aanleggen van voorzieningen.

  details
 • vereniging maatschappij discordia

  vereniging maatschappij discordia

  maken en spelen van toneelvoorstellingen voor publiek

  details
 • Stichting Diabetes Onderzoek Nederland

  Stichting Diabetes Onderzoek Nederland

  Stichting DON richt zich op het genezing van diabetes type 1 d.m.v. het financieren van fundamenteel klinisch onderzoek.

  details
 • Stichting Marcel Cohen

  Stichting Marcel Cohen

  Het kunnen doen van een geldelijke bijdrage aan het onderwijs binnen de Liberaal Joodse Gemeente Beth Jehoeda

  details
 • Stichting Hansie Forever Foundation

  Stichting Hansie Forever Foundation

  De doelstelling is het bieden van eerlijke kansen in de maatschappij voor jongeren die door een handicap of door onvoldoende diploma’s in een isolement dreigen te raken. Door het aanbieden van activiteiten en een netwerk wordt kansarme jongeren een eerlijke aansluiting geboden bij de maatschappij. Het gaat er dan bovenal om op sportief en maatschappelijk gebied niemand uit te sluiten, maar juist met elkaar in contact te brengen. Op sportief gebied zullen clinics gegeven worden die op een speelse manier bewustwording van fair play binnen en buiten het veld bevorderen. Onder fair play wordt in dit verband verstaan het recht doen aan de juiste mix van ambitie, oprechtheid en eerlijkheid zowel op sportief als ook op maatschappelijk vlak. Daarbij wordt niemand buitengesloten en daarbij moet bijna letterlijk een speelveld ontstaan voor, met name, kansarme jeugd om zich te kunnen ontwikkelen tot kansrijke jeugd

  details