Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • vereniging maatschappij discordia

  vereniging maatschappij discordia

  maken en spelen van toneelvoorstellingen voor publiek

  details
 • Stichting Diabetes Onderzoek Nederland

  Stichting Diabetes Onderzoek Nederland

  Stichting DON richt zich op het genezing van diabetes type 1 d.m.v. het financieren van fundamenteel klinisch onderzoek.

  details
 • Trisomy 21 Research Society

  Trisomy 21 Research Society

  De Trisomy 21 Research Society (T21RS) is de eerste internationale vereniging voor wetenschappers die onderzoek doen naar downsyndroom (trisomie 21). De vereniging is een wetenschappelijke organisatie zonder winstoogmerk, ter bevordering van wetenschappelijk onderzoek naar het Syndroom van Down.

  details
 • Stichting Marcel Cohen

  Stichting Marcel Cohen

  Het kunnen doen van een geldelijke bijdrage aan het onderwijs binnen de Liberaal Joodse Gemeente Beth Jehoeda

  details
 • Stichting Hansie Forever Foundation

  Stichting Hansie Forever Foundation

  De doelstelling is het bieden van eerlijke kansen in de maatschappij voor jongeren die door een handicap of door onvoldoende diploma’s in een isolement dreigen te raken. Door het aanbieden van activiteiten en een netwerk wordt kansarme jongeren een eerlijke aansluiting geboden bij de maatschappij. Het gaat er dan bovenal om op sportief en maatschappelijk gebied niemand uit te sluiten, maar juist met elkaar in contact te brengen. Op sportief gebied zullen clinics gegeven worden die op een speelse manier bewustwording van fair play binnen en buiten het veld bevorderen. Onder fair play wordt in dit verband verstaan het recht doen aan de juiste mix van ambitie, oprechtheid en eerlijkheid zowel op sportief als ook op maatschappelijk vlak. Daarbij wordt niemand buitengesloten en daarbij moet bijna letterlijk een speelveld ontstaan voor, met name, kansarme jeugd om zich te kunnen ontwikkelen tot kansrijke jeugd

  details
 • Stichting Behoud Oude Haagse Synagoge

  Stichting Behoud Oude Haagse Synagoge

  Instandhouding van de Portugese synagoge in Den Haag

  details