Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Kaalmo Relief and Development Organization ( KARDO)

  Stichting Kaalmo Relief and Development Organization ( KARDO)

  Bevorderen van de integratie en patricipatie van Oost Afrikaanse vluchtelingen in de Nederlandse samenleving; Bestrijding van armoede door economische groei van lokale gemeenschappen te versterken; Verbetering van de gezond situatie van lokale gemeenschappen in Oost Afrika; Verbetering van het nieveau van onderwijs met een focus op basisonderwijs; Het creeren van gender gebalanceerde samenleving.

  details
 • Stichting Circus Hakim

  Stichting Circus Hakim

  De doelstelling van Circus Hakim is: Het bieden van een podium ter stimulatie, maatschappelijk welzijn en cohesie voor (minderbedeelde) jongeren in en rond Haarlem om kunst en cultuur tot uiting te brengen via theater, verhalen, dans en muziek.

  details
 • Stichting De Metronoom

  Stichting De Metronoom

  a. Het bieden van begeleiding op maat, tijdens zinvolle dagbesteding, aan mensen met een arbeidsbeperking en/of verstandelijke beperking om (weer) onderdeel van de huidige samenleving te gaan uitmaken, zodat er gelijkenis ontstaat tussen mensen mèt en zonder beperking. b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

  details
 • Stichting Source of Light

  Stichting Source of Light

  Bij het uitzetten van het door de stichting te voeren beleid concentreert de stichting zich op haar statutaire doelstellingen, namelijk: a. Het vastleggen en uitdragen van universele informatie die bestaat uit door profetes Debora ontvangen leringen en aanwijzingen vanuit de Sferen van Licht. b. Het ondersteunen van profetes Debora bij al datgene wat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: a. Het openbaar maken van deze universele informatie, op welke wijze dan ook. b. Het organiseren van activiteiten die bestaan uit het doorgeven en toelichten van door profetes Debora ontvangen leringen en aanwijzingen vanuit de Sferen van Licht.

  details
 • Stichting Ezels en Support

  Stichting Ezels en Support

  het (doen) verbeteren van de gezondheid en het welzijn van kinderen en volwassenen met een directe- dan wel indirecte hulpvraag door hen fysiek in contact te brengen met ezels, geïnspireerd vanuit het christelijk katholiek gedachtengoed voor de naastenliefde, waarbij echter iedereen, ongeacht geloof of levensovertuiging een beroep kan doen op de stichting

  details
 • Stichting Veldeke Mestreech

  Stichting Veldeke Mestreech

  “de Stichting heeft ten doel het instandhouder en bevorderen van de volkscultuur in Belgisch en Nederlands Limburg, in het bijzonder van de Limburgse dialecten, meer specifiek het verzorgen van publicaties ten behoeve van de vereniging Veldeke-Krink-Mestreech (KvK nummer: 40204587) en voorts al hetgeen met een en ander rechtsreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zins des woords.

  details