Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting LJG Fondsen

  Stichting LJG Fondsen

  Het verwerven en beheren van geldmiddelen t.b.v. de Liberaal Joodse Gemeente Beth Jehoeda te Den Haag (LJG) alsmede het doen van uitkeringen aan de LJG uit die geldmiddelen overeenkomstig de religieuze en sociale doelstelling van de LJG, alsmede zoveel mogelijk in overeenstemming met de door de verschaffers van die middelen bestemming; en voorst al hetgeen met een ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door het inzamelen van gelden, het verwerven van schenkingen, erfstellingen en legaten, het verkrijgen van subsidies en andere wettige middelen die tot het doel dienstig kunnen zijn.

  details
 • Stichting Beheer Synagoge

  Stichting Beheer Synagoge

  Het beheer en de exploitatie van OG om de LJG Beth Jehoeda te ondersteunen en te faciliteren bij het houden van erediensten en het organiseren van sociale en culturele activiteiten

  details
 • Dovenshoah
 • Stichting Love Israël
 • Stichting Oxfam Novib

  Stichting Oxfam Novib

  Oxfam Novib is een wereldwijde ontwikkelingsorganisatie die de kracht van mensen bundelt tegen armoede. Een op de drie mensen op de wereld leeft in armoede. Oxfam Novib is vastbesloten om dit te veranderen door de kracht van mensen te bundelen tegen armoede. Wereldwijd werken we aan praktische en vernieuwende oplossingen om mensen de kans te geven zich uit de armoede op te werken en een betere toekomst op te bouwen.

  details
 • Stichting Fietsbank Maastricht