Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Wild About Music Foundation

  Stichting Wild About Music Foundation

  Het behoud van de wildernis (flora en fauna) op aarde en het zorgen voor bewustwording en inspiratie bij volwassenen en kinderen ten aanzien van de noodzaak en urgentie van het behoud van deze wildernis.

  details
 • Stichting Compassion And Respect
 • Stichting Goede Doelen Rotaryclub Heeze

  Stichting Goede Doelen Rotaryclub Heeze

  het bijdragen aan de verwezenlijking van het dienstideaal van Rotary door het verlenen van geestelijke en stoffelijke steun aan personen die hulp behoeven en aan activiteiten, organisaties en instellingen van algemeen maatschappelijk belang, die zich de bestrijding van bepaalde maatschappelijke noden tot taak stellen.

  details
 • Stichting Marijke & Ton

  Stichting Marijke & Ton

  De stichting heeft als primaire doelstelling het voorzien in onderdak voor de activiteiten van Stichting “Wij Allemaal” te Purmerend zolang deze stichting dit onderdak behoeft. De stichting heeft als secundaire doelstelling het voorzien in langdurige onderdak voor activiteten van Algemeen Nut Beogende Instellingen De stichting heeft als tertiaire doelstelling het ondersteunen in algemene zin van Algemeen Nut Beogende Instellingen die zich richten op (ex) patiënten met ernstige ziekten, hun naasten en mantelzorgers .

  details
 • Stichting Help Poolse Kinderen

  Stichting Help Poolse Kinderen

  Stichting Poolse Kinderen zet zich in voor Poolse Kinderen in tehuizen. Dit zijn kinderen die door omstandigheden, zoals bijvoorbeeld overleden ouders, niet meer thuis kunnen wonen. Deze kinderen kunnen terecht in deze tehuizen vanaf hun 8ste tot hun 18e jaar. Nadat ze de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt moeten zij het tehuis verlaten waarna de kans groot is dat zij niet goed terecht komen vanwege te weinig financiële middelen en te weinig begeleiding. Stichting Help Poolse kinderen probeert mede dankzij uw steun deze kinderen te begeleiden in studie, huisvesting en arbeidstoekomst. Dankzij deze begeleiding bouwen de kinderen een betere toekomst op in hun eigen land (habitat). Dit voorkomt onder andere dat de kinderen later het land moeten verlaten om werk te zoeken in het buitenland. Stichting Help Poolse kinderen is een 100% non-profit organisatie. Alle giften worden volledig door ons persoonlijk afgedragen aan de verschillende tehuizen. Wij vragen geen grote bedragen, iedere cent die u kunt missen draagt bij tot de verbetering van de toekomst van een Europees kind. Doneert u liever geen geld dan zijn ook geschenken voor de kinderen meer dan welkom.

  details
 • Stichting tot Behoud van de molen de Speelman

  Stichting tot Behoud van de molen de Speelman

  "het behoud van de molen "De Speelman" te Overschie door middel van verplaatsing." Hoewel de molen al in 1971 naar de huidige standplaats "verhuisde" is er destijds toch voor gekozen om de statuten ongewijzigd te laten. Maar feitelijk is de invulling van het in stand houden verruimd tot: het in bedrijf houden van de molen.

  details