Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Vrienden van Scoutcentrum Harderhaven

  Stichting Vrienden van Scoutcentrum Harderhaven

  het in stand houden en verbeteren van scoutcentrum Harderhaven

  details
 • Stichting Pastorale Dienstverlening

  Stichting Pastorale Dienstverlening

  Via het beschikbaar stellen van een pastoraal werker pastorale en levensbeschouwelijke diensten verlenen aan de bewoners behorende tot de parochie Christus`Hemelvaart - H. Joseph te Sittard en aan diegenen die zich hiermee verbonden voelen.

  details
 • Stichting Yehudi Menuhin Studiefonds

  Stichting Yehudi Menuhin Studiefonds

  Het doen van schenkingen aan instellingen (conform art 24 lid 4 van de successiewet) die werkzaam zijn op het gebied van het bevorderen van de muzikale vorming en opleiding, beperkt tot strijkinstrumenten, in het bijzonder aan jeugdigen die in Nederland verblijven, bijvoorbeeld door het organiseren van muziekconcoursen en het verstrekken van beurzen voor opleidingen

  details
 • Stichting Amfortas

  Stichting Amfortas

  De Stichting heeft ten doel het verwerven, beheren en ter beschikking stellen van gelden ten behoeve van door het bestuur der stichting aan te wijzen charitatieve instellingen of organisaties, zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

  details
 • Dorpspartij

  Dorpspartij

  Politieke Partij

  details
 • Stichting SWZ

  Stichting SWZ

  De Stichting heeft ten doel het (doen) verlenen van goede zorg, waaronder begrepen alle voorkomende vormen van ondersteuning, begeleiding, verzorging, verpleging en behandeling aan, aan mensen met beperkingen, en voorts al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, direct of indirect, alles m de ruimste zin van het woord 2. Onder goede zorg wordt verstaan zorg van goede kwaliteit, die voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen De behoeftes, wensen, ervaringen en het belang van cliƫnten in het algemeen staan centraal en zijn richtinggevend voor de te bieden zorg. Dit overzicht is niet volledig i.v.m. de beperkte ruimte. Een volledig overzicht van de doelstellingen van SWZ is opgenomen in de statuten.

  details