Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Zwanenburg Ontwikkelingsfonds

  Stichting Zwanenburg Ontwikkelingsfonds

  Met onze bedrijven zijn wij in staat goede zaken te doen en daar ons brood mee te verdienen. Wij stellen graag een deel van de winst van onze bedrijven ter beschikking aan degenen in de wereld die niet in staat zijn zelf hun brood te verdienen. We doen dit door het ondersteunen van projecten die mensen helpen om hun eigen inkomen te verdienen. Want als zij zelf inkomen hebben, kunnen ze daarna ook zelf beslissen hoe ze hun geld willen besteden. Bijvoorbeeld aan voedsel, scholing of medicamenten.

  details
 • Stichting Serra Foundation

  Stichting Serra Foundation

  De Stichting heeft als doel: het ondersteunen van bevolkingsgroepen en of individuen in achterstandsituatie, met name -doch niet beperkt tot-bevolkingsgroepen en /of individuen in ontwikkelingslanden/gebieden, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De achterstandsituatie wordt gekenmerkt door: - en/of gebrekkige medische ondersteuning - en/of een situatie die psychisch problematisch is - en/of een situatie waar een normale levensstijl niet haalbaar is - en/of een situatie die sociaal onveilig is. Als bevorderlijk wordt onder meer gezien: Het ondersteunen van bedrijven/organisaties die bewust werken aan de verbetering van de levensomstandigheden van medewerkers in bovengenoemde achterstandsituatie. Wij doen geen uitkeringen aan hen die deel uitmaken van één of meer organen van de stichting.

  details
 • Stichting Ringeling-Ravoo

  Stichting Ringeling-Ravoo

  Het lenigen van noden van kinderen in hulpbehoevende omstandigheden. Het werven van fondsen voor (wetenschappelijk) onderzoek naar het syndroom van Down; het doen van onderzoek naar het syndroom van Down; het verbeteren en beheersen van de kwaliteit van de zorg voor en het leven van Down-patiënten en zijn of haar leefomgeving; het in stand houden, beheren en beleggen van liquide middelen; het verkrijgen, beheren en vervreemden van registergoederen; het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

  details
 • Stichting Woningbedrijf Velsen
 • Support 4 Ghanese Kids

  Support 4 Ghanese Kids

  Het creëren van reële mogelijkheden voor sport, spel en recreatie voor kinderen in Ghana in ziekenhuis en vluchtelingenkamp.

  details
 • Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal

  Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal

  De kennis van- en de belangstelling voor het eigen heem te bevorderen en te streven naar het behoud, herstel en bescherming van die waardevolle cultuurelementen, die eigen zijn aan het heem

  details