Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting City Apps

  Stichting City Apps

  Het financieren, realiseren, ontwikkelen, ontwerpen en esploiteren van (drijvende) projecten genaamd “City Apps” in (Wet) slums (“natte sloppenwijken”) in steden over de hele wereld, alles gericht op de verbetering van de sociale en gezondheidstechnische leefomstandigheden van bewoners van de slum.

  details
 • Stichting Zorg van de Zaak Foundation

  Stichting Zorg van de Zaak Foundation

  De Stichting heeft als doel: het ondersteunen van bevolkingsgroepen en of individuen in achterstandsituatie, met name -doch niet beperkt tot-bevolkingsgroepen en /of individuen in ontwikkelingslanden/gebieden, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De achterstandsituatie wordt gekenmerkt door: - en/of gebrekkige medische ondersteuning - en/of een situatie die psychisch problematisch is - en/of een situatie waar een normale levensstijl niet haalbaar is - en/of een situatie die sociaal onveilig is. Als bevorderlijk wordt onder meer gezien: Het ondersteunen van bedrijven/organisaties die bewust werken aan de verbetering van de levensomstandigheden van medewerkers in bovengenoemde achterstandsituatie. Wij doen geen uitkeringen aan hen die deel uitmaken van één of meer organen van de stichting.

  details
 • Stichting Ringeling-Ravoo

  Stichting Ringeling-Ravoo

  Het lenigen van noden van kinderen in hulpbehoevende omstandigheden. Het werven van fondsen voor (wetenschappelijk) onderzoek naar het syndroom van Down; het doen van onderzoek naar het syndroom van Down; het verbeteren en beheersen van de kwaliteit van de zorg voor en het leven van Down-patiënten en zijn of haar leefomgeving; het in stand houden, beheren en beleggen van liquide middelen; het verkrijgen, beheren en vervreemden van registergoederen; het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

  details
 • Support 4 Ghanese Kids

  Support 4 Ghanese Kids

  Het creëren van reële mogelijkheden voor sport, spel en recreatie voor kinderen in Ghana in ziekenhuis en vluchtelingenkamp.

  details
 • Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal

  Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal

  De kennis van- en de belangstelling voor het eigen heem te bevorderen en te streven naar het behoud, herstel en bescherming van die waardevolle cultuurelementen, die eigen zijn aan het heem

  details
 • Stichting De Tijdmachine

  Stichting De Tijdmachine

  Stichting De Tijdmachine gaat uit van de gedachte dat iedereen gedurende zijn leven verschillende interesses heeft. Van voetbal tot twisten en van sleutelen aan motoren tot sterrenkijken. Van verschillende zorgpartijen kregen wij signalen dat het activiteitenaanbod vaak niet zo gevarieerd is als de interesses van de bewoners en dat het lastig is om daadwerkelijke vragen omhoog te halen. De bewoners en omwonenden zijn dusdanig gewend aan het huidige aanbod dat zij, wanneer hen gevraagd wordt naar interesses, veelal onderdelen van het bestaande activiteitenprogramma noemen. Dit terwijl er ook andere vragen en behoeften spelen. Het is het doel van Stichting De Tijdmachine om deze naar de oppervlakte te halen en te realiseren. Op deze manier sluiten we (nog) beter aan bij de vraag van de oudere.

  details