Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Erfgoed Familie Hustinx-Quix

  Stichting Erfgoed Familie Hustinx-Quix

  Doelstelling: De Stichting Erfgoed Familie Hustinx-Quix stelt zich ten doel het bijeenbrengen, in stand houden en ten toon stellen van de familie erfgoederen van de families Hustinx en Quix.

  details
 • Stichting Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs

  Stichting Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs

  De Stichting heeft ten doel: - het motiveren van de politiek, het onderwijs en de samenleving tot omvorming van het leerstofjaarklassensysteem in het Nederlandse onderwijs in een duurzaam ontwikkelingsgericht onderwijssysteem alsmede het wettelijk (laten) vastleggen van voornoemde; - het realiseren van een wettelijk verbod op 'zittenblijven' van leerlingen in het onderwijs en op het naar een niet-passend onderwijsniveau leiden van een leerling, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. 2. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst

  details
 • Stichting The Word Miracle Church International
 • Rectoraat Hh. Alfonsus en J. Nepomucenus
 • Nederlandse Hervormde Vereniging Calvijn

  Nederlandse Hervormde Vereniging Calvijn

  De Nederlandse Hervormde Vereniging Calvijn is een vereniging te Dordrecht die als doel heeft de verbreiding van de kennis van het Evangelie van Jezus Christus.

  details
 • Vereniging The Rock Chapel International

  Vereniging The Rock Chapel International

  1. The purpose of the society is to proclaim the Gospel for Jesus Christ and gather members in the church. 2. The members of the church are united by the unity of faith as is taught in the Old and New Testaments as the inspired Word of God. The members of the church accept this Word of God as the most important rule for faith and practice an as containing all this necessary for their salvation.

  details