Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Still Alive

  Stichting Still Alive

  De stichting heeft ten doel het financieel of op andere wijze ondersteunen van algemeen nut beogende instellingen

  details
 • Stichting European English Aglow

  Stichting European English Aglow

  1. De stichting heeft ten doel: a. personen, die Engels als voertaal gebruiken, woonachtig op het vaste land van Europa (die niet-Engelstalige landen), hierna ook te noemen: " de doelgroep", te helpen God te prijzen en te verheerlijken in heel hun leven; b. zielen te winnen voor Jezus Christus; c. het evangelie van Jezus Christus, waaronder begrepen dat hij nog steeds in onze tijd geneest en doopt met de Heilige Geest, te delen met anderen; d. mogelijkheden te scheppen voor geestelijk een-zijn in Christus voor alle gezindten van de doelgroep; e. personen, behorende tot de doelgroep, aan te moedigen lid te zijn van en mede te werken in hun plaatselijke kerken. "Stichting European English Aglow" vervangt, noch beconcurreert enige plaatselijke kerk; f. de doelgroep te onderwijzen in de scheppende mogelijkheden, vrijheden en grenzen betreffende hun dagelijks leven en hun verhouding tot hun medemensen en wel in overeenstemming met de Heilige Schrift; g. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: a. het organiseren van bijeenkomsten, conferenties, cursussen en dergelijke; b. het uitgeven van tijdschriften, boeken, brochures en andere literatuur en het gebruik van andere elektronische media; c. het organiseren van alle andere activiteiten, die aan de verwezenlijking van het doel bevorderlijk kunnen zijn. 3. De stichting weet zich hierbij verbonden met allen, die verenigd zijn in de " Aglow International", gevestigd te Edmons, Washington, U.S.A.

  details
 • R.E.A.P. Church
 • Stichting Bentinck Fonds

  Stichting Bentinck Fonds

  Het Bentinck Fonds wil sportieve activiteiten mogelijk maken voor lichamelijk en verstandelijk beperkte mensen in Soest en ondersteunend en adviserend zijn voor deze sporter en zijn of haar ouders/verzorgers.

  details
 • Stichting Heel Hattem Helpt Syriers

  Stichting Heel Hattem Helpt Syriers

  het verzamelen van goederen en gelden voor Syrische vluchtelingen in met name kampenm in Turkije

  details
 • Hervormde Stichting Noorderkerk

  Hervormde Stichting Noorderkerk

  Bijdragen leveren aan het behoud als beschermd monument van de al in de middel eeuwen genoemde Noorderkerk te Hoorn.

  details