Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Fondsenwerving Painless

  Stichting Fondsenwerving Painless

  De stichting heeft ten doel: a. oprichten van Stichting Painless, statutair te vestigen in Leiden, welke stichting ten doel zal hebben: het bevorderen van medisch wetenschappelijk onderzoek op het gebied van bestrijding van pijn, zenuwschade en herstel; en b. het werven en beheren van fondsen met als doel de verworven middelen te besteden ter ondersteuning van Stichting Painless. en om voorts al hetgeen te verrichten wat daartoe dienstbaar kan zijn

  details
 • Stichting Bob Pinedo Cancer Care Award

  Stichting Bob Pinedo Cancer Care Award

  Bevorderen van translationeel onderzoek naar kanker en de zorg voor kankerpatienten, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk is.

  details
 • Stichting Vrienden van VPTZ Oss - Maasland

  Stichting Vrienden van VPTZ Oss - Maasland

  De stichting VPTZ Oss - Maasland heeft ten doel: het, daar waar nodig of gewenst is, bieden van begeleiding, tijd, aandacht, ondersteuning en aanvullende zorg in de thuissituatie of in het hospice aan eenieder in de laatste levensfase - en diens naasten - middels goed opgeleide vrijwilligers binnen de regio, dit alles in de ruimste zin van het woord.

  details
 • Stichting RTV Dordrecht

  Stichting RTV Dordrecht

  De stichting heeft tot doel het op lokaal niveau uitvoeren van de publieke media-opdracht dat gericht is op de bevrediging van de behoeften die in de gemeente Dordrecht leven en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te vervullen.

  details
 • Jan Geelen Stichting

  Jan Geelen Stichting

  1. Het voor publiek tentoonstellen van de kantcollectie van wijlen Jan Geelen, deze collectie te onderhouden en erop toe te zien dat deze collectie in stand blijft en bijeengehouden wordt, een en ander vanwege de bijzondere cultuur-historische waarde van deze collectie. 2. Het bevorderen en (financieel) ondersteunen van activiteiten die een bijdrage kunnen leveren tot een betere kennis en behoud van oude kanten en het stimuleren van de kantontwikkeling 3. Het stimuleren van kantactiviteiten in internationaal verband en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

  details
 • Victory Outreach Kerk te Utrecht

  Victory Outreach Kerk te Utrecht

  Victory Outreach Utrecht is een kerkorganisatie die zich geroepen weet om de blijde boodschap van Jezus Christus te delen met anderen die daarvoor openstaan.

  details