Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Zwerfhonden Turkije

  Stichting Zwerfhonden Turkije

  Het zorgdragen voor zwerfdieren in Turkije en het verrichten van al wat hiermee verbandt houdt of daartoe bevordelijk kan zijn.

  details
 • Stichting Samen voor Ouderen

  Stichting Samen voor Ouderen

  De stichting heeft ten doel: Het financieel of anderszins ondersteunen van organisaties, instellingen en dergelijke, voor zover de te ondersteunen activiteiten het welzijn, wonen en zorg van ouderen in de gemeente Epe ten doel hebben en voorts datgene te doen wat met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord.

  details
 • Stichting The Tipping Point

  Stichting The Tipping Point

  De stichting heeft ten doel: a. het leveren van een bijdrage aan de transitie naar een duurzame samenleving, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn; b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door communicatie en het organiseren van evenementen en bewustwordingsprojecten.

  details
 • Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs

  Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs

  De stichting stelt zich ten doel het bevorderen en verzorgen van protestants christelijk voortgezet onderwijs

  details
 • Stichting Acties Lions Club Delft

  Stichting Acties Lions Club Delft

  Medewerking aan de uitvoering van de charitatieve acties van de Lions Club Delft.

  details
 • Stichting Vrienden van het Toon Hermans Huis Tiel