Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Cornelis Jacob

  Stichting Cornelis Jacob

  De stichting heeft ten doel: Het bijdragen aan beheer en onderhoud van het kerkgebouw met bijgebouwen, de Michaëlskerk, gelegen aan de Kerkweg 18, 22 te 1779 GG Den Oever onder de voorwaarde dat het kerkgebouw wordt gebruikt voor religieuze en culturele doeleinden

  details
 • Stichting Centrum Voor Nieuwe Cultuur Het Podium

  Stichting Centrum Voor Nieuwe Cultuur Het Podium

  Het Podium staat voor het bieden van mogelijkheden voor iedereen die dat wil om cultureel actief te zijn, met de nadruk op die culturele activiteiten die “jong” zijn. “Jong” in de betekenissen van “net ontstaan”, nieuw in Hoogeveen, “nieuw in trends of als verschijnsel” en “nieuw wat deelnemers betreft”.

  details
 • Stichting Rotterdam Consulting Club

  Stichting Rotterdam Consulting Club

  De Stichting heeft then doel het organiseren van workshops, training en sociale activiteiten op het gebied van educatie voor studenten ter bevordering van de sociale interactie, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

  details
 • Stichting Zwerfhonden Turkije

  Stichting Zwerfhonden Turkije

  Het zorgdragen voor zwerfdieren in Turkije en het verrichten van al wat hiermee verbandt houdt of daartoe bevordelijk kan zijn.

  details
 • Stichting Vrienden van de Stichting Welzijn Ouderen Epe

  Stichting Vrienden van de Stichting Welzijn Ouderen Epe

  De stichting heeft ten doel: • Het financieel of anderszins ondersteunen van de Stichting Welzijn Ouderen Epe te Epe of diens rechtsopvolger(s) na eventuele fusie; • Het financieel of anderszins ondersteunen van organisaties, instellingen en dergelijke, voor zover de te ondersteunen activiteiten het welzijn, wonen en zorg van ouderen in de gemeente Epe ten doel hebben en voorts datgene te doen wat met het vorenstaande rechtstreeks of zijdeling verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord.

  details
 • Stichting The Tipping Point

  Stichting The Tipping Point

  De stichting heeft ten doel: a. het leveren van een bijdrage aan de transitie naar een duurzame samenleving, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn; b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door communicatie en het organiseren van evenementen en bewustwordingsprojecten.

  details