Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Gospel Services

  Stichting Gospel Services

  Fondswerving tbv kerkelijke en sociale projecten in Tel Aviv

  details
 • Stichting tot steun van Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs
 • Stichting AanZet

  Stichting AanZet

  Doelstellingen van AanZet zijn o.a.: participeren in de maatschappij, mensen de kans geven hun stem te laten horen, stimulering van zelfredzaamheid en emancipatie, bevorderen van deskundigheid en zinvolle dagbesteding, bevordering van arbeidsrehabilitatie, de beeldvorming rondom psychische kwetsbaarheden positief beïnvloeden. AanZet werkt in 7 van de 9 prestatievelden van de wet WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

  details
 • Stichting Benveh

  Stichting Benveh

  het bijeenbrengen van vermogen teneinde uit het vermogen of haar opbrengsten daarvan uitkeringen te doen aan kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instellingen. De uitkeringen dienen tat te geschieden binnen het kader van het algemeen belang. De stichting beoogt niet het maken van winst.

  details
 • Stichting Damiano

  Stichting Damiano

  Het bijeen brengen van vermogen ten einde uit het vermogen en de opbrengsten daarvan uitkeringen te doen aan kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beoogende doelen. de uitkeringen dienen ten alle tijden te geschieden binnen het kader van het algemeen belang

  details
 • Stichting Family Kuiper Foundation

  Stichting Family Kuiper Foundation

  Het bijeen brengen van vermogen teneinde uit het vermogen en uit haar opbrengsten daarvan uitkeringen te doen aan kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instellingen in de ruimste zin van het woord. De uitkeringen dienen ten alle tijde te geschieden binnen het kader van het algemeen belang. De stichting beoogt niet het maken van winst.

  details