Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Vrienden van Molen de Duif

  Stichting Vrienden van Molen de Duif

  De stichting heeft tot doel, het behoud van de molen De Duif aan de Molenweg te Nunspeet, teneinde de molen in stand te doen houden en een functie laten vervullen als cultuur-historisch erfgoed, en voorsts alles wat daarmee in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

  details
 • Stichting Gospel Services

  Stichting Gospel Services

  Fondswerving tbv kerkelijke en sociale projecten in Tel Aviv

  details
 • Stichting tot steun van Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs
 • Stichting AanZet

  Stichting AanZet

  Doelstellingen van AanZet zijn o.a.: participeren in de maatschappij, mensen de kans geven hun stem te laten horen, stimulering van zelfredzaamheid en emancipatie, bevorderen van deskundigheid en zinvolle dagbesteding, bevordering van arbeidsrehabilitatie, de beeldvorming rondom psychische kwetsbaarheden positief beïnvloeden. AanZet werkt in 7 van de 9 prestatievelden van de wet WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

  details
 • Stichting Benveh

  Stichting Benveh

  het bijeenbrengen van vermogen teneinde uit het vermogen of haar opbrengsten daarvan uitkeringen te doen aan kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instellingen. De uitkeringen dienen tat te geschieden binnen het kader van het algemeen belang. De stichting beoogt niet het maken van winst.

  details
 • Stichting Damiano

  Stichting Damiano

  Het bijeen brengen van vermogen ten einde uit het vermogen en de opbrengsten daarvan uitkeringen te doen aan kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beoogende doelen. de uitkeringen dienen ten alle tijden te geschieden binnen het kader van het algemeen belang

  details