Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting tot steun van Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs
 • Stichting Stjoer

  Stichting Stjoer

  Doelstellingen van Stjoer zijn o.a.: participeren in de maatschappij, mensen de kans geven hun stem te laten horen, stimulering van zelfredzaamheid en emancipatie, bevorderen van deskundigheid en zinvolle dagbesteding, bevordering van arbeidsrehabilitatie, de beeldvorming rondom psychische kwetsbaarheden positief beïnvloeden. Stjoer werkt in 7 van de 9 prestatievelden van de wet WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

  details
 • Stichting Benveh

  Stichting Benveh

  het bijeenbrengen van vermogen teneinde uit het vermogen of haar opbrengsten daarvan uitkeringen te doen aan kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instellingen. De uitkeringen dienen tat te geschieden binnen het kader van het algemeen belang. De stichting beoogt niet het maken van winst.

  details
 • Stichting Damiano

  Stichting Damiano

  Het bijeen brengen van vermogen ten einde uit het vermogen en de opbrengsten daarvan uitkeringen te doen aan kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beoogende doelen. de uitkeringen dienen ten alle tijden te geschieden binnen het kader van het algemeen belang

  details
 • Stichting Family Kuiper Foundation

  Stichting Family Kuiper Foundation

  Het bijeen brengen van vermogen teneinde uit het vermogen en uit haar opbrengsten daarvan uitkeringen te doen aan kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instellingen in de ruimste zin van het woord. De uitkeringen dienen ten alle tijde te geschieden binnen het kader van het algemeen belang. De stichting beoogt niet het maken van winst.

  details
 • Stichting Gasten Steun Fonds Hospice Wageningen-Renkum

  Stichting Gasten Steun Fonds Hospice Wageningen-Renkum

  Het finacieel ondersteunen van het Hospice Wageningen-Renkum, daarmee de mogelijkheid te bieden kwalitatieve goede zorg te geven aan mensen in de laatste fase van het leven. Met name ook financiële steun te geven voor die situaties en gasten wanneer blijkt dat eigen persoonleijke financiele draagkracht van de gast of zijn/haar verzekering onvoldoende dekking biedt voor de eigen bijdrage die van alle gasten gevraagd wordt. Daarmee is het hospice voor iedereen toegankelijk. In die gevallen waarbij financiële middelen ontbreken of onvoldoende zijn kan vanuit het gastenfonds een aanvulling komen. Dit voorkomt dat inkomsten derving in dergelijke situaties een te groot beslag zouden kunnen leggen op de begroting en reserves van de reguliere begroting van het Hospice Wageningen-Renkum.

  details