Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • St. de Zaak van Barneveld
 • Stichting CARE Travel

  Stichting CARE Travel

  Stichting CARE Travel is een regionale organisatie en verzorgt kleine uitstapjes en activiteiten op bijzondere locaties voor mensen die wat extra zorg nodig hebben. Voor wie is het bedoeld? Voor mensen die gebruik maken van zorg in welke vorm dan ook. Thuiszorg, bewoners van aanleunwoningen en voor mensen die zich in een isolement bevinden. Bewoners van zorginstellingen en woongroepen maar ook mantelzorgers maken gebruik van CARE Travel. Voorop staat: 'Werken vanuit het hart' en dat betekent: Elkaar ontmoeten, persoonlijke aandacht geven met zorg en tegemoet komen aan individuele wensen.

  details
 • STICHTING SAXUM VOLUTUM

  STICHTING SAXUM VOLUTUM

  Saxum Volutum heeft ten doel het zijn van een hefboom voor maatschappelijke ontwikkeling en ontwikkeling binnen de gezondheidszorg, het stimuleren van talent op het gebied van sport en studie en brede maatschappelijke ontwikkeling, culturele innovatie en kwaliteit van leven door middel van het doen van schenkingen en het inzetten door de bestuurders van de stichting van hun persoonlijke netwerken, almede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

  details
 • Stichting Genootschap Historisch Delfs Haven

  Stichting Genootschap Historisch Delfs Haven

  De stichting stelt zich ten doel het behoud van het Historisch Delfshaven en dit doorgeven aan volgende generaties. De stichting tracht haar doel te bereiken door middel van: -Het organiseren van evenementen, bijeenkomsten en lezingen; -Het bundelen van kennis en het stimuleren van verdere studie over de historie van Historisch Delfshaven; -Het verzamelen van verhalen en beeldmateriaal van bewoners en ondernemers; -Het vastleggen en archiveren van actuele gebeurtenissen; -Het gevraagd en ongevraagd adviseren bij het beschermen en bewaren van monumenten, gebouwen, bouwwerken, voorwerpen en onderdelen welke zich daarvan in de bodem bevinden van voorgenoemde; -Het verrichten van alle handelingen welke met het voorgaande in de ruimste zin genomen geacht kunnen worden in verband te staan, daaruit voort te vloeien of daarvoor bevorderlijk te zijn. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

  details
 • Stichting Makaria

  Stichting Makaria

  Het doen van uitkeringen aan particulieren, instellingen en organisaties in Nederland of daarbuiten.

  details
 • Weet; vereniging rond eetstoornissen