Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Kringloopcentrum Stilema

  Stichting Kringloopcentrum Stilema

  Het bevorderen en instandhouden van een goed milieu alsmede het bieden van gelegenheid tot en begeleiding van sociale activering, vrijwilligerswerk, reintegratie en/of dagbesteding.

  details
 • Stichting Home Empowerment
 • St. Breda AED Proof

  St. Breda AED Proof

  Het initieren en in stand houden van een fijnmazig netwerk van AED's , waardoor Breda zich 'ÁED proof' mag noemen

  details
 • Stichting Childrens Future

  Stichting Childrens Future

  Specifiek willen we in 2026 bereikt hebben: ● 300 kinderen/ jongeren per jaar ondersteund ● 12 initiatieven ondersteund ● 90 vrijwilligers en ambassadeurs betrokken en ondersteund. ● Een keer per jaar bedanken we onze achterban ● 12.000 euro ontvangen van sponsoren en donateurs. Op basis van (toegankelijke) sponsoracties ● Verbeteren, verdiepen en verbreden van de organisatie - Registratie projecten, vrijwilligerspoule en ambassadeurs ● Waarborgen voortgang, kwaliteit en transparantie/PR - Financiële administratie - Social media - Website ● Bestendigen van Childrens Future door 2 nieuwe coaches aan ons te binden

  details
 • Stichting GC Foundation
 • Stichting Dr. K.H. Schuur

  Stichting Dr. K.H. Schuur

  Het doen van eenmalige of periodieke uitkeringen aan ANBI instellingen op basis van een toegezegde periodieke gift

  details