Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Cystinose Support Nederland

  Stichting Cystinose Support Nederland

  Wij willen het leven van mensen met cystinose verbeteren

  details
 • Stichting Church Consulting & Pioneering

  Stichting Church Consulting & Pioneering

  Kerkelijke gemeenten en organisaties te revitaliseren, tot groei en ontwikkeling te helpen brengen alsmede het ondersteunen van startende nieuwe kerken of missionaire gemeenschappen.

  details
 • Stichting voor Aziatische Kunst en Kunstnijverheid

  Stichting voor Aziatische Kunst en Kunstnijverheid

  De bevordering van de verdieping en uitbreiding van kennis omtrent Aziatische Kunst en Kunstnijverheid, hun culturele achtergrond en de culturele uitwisseling tussen Oost en West.

  details
 • Stichting Linux Flavourz Educatie

  Stichting Linux Flavourz Educatie

  - Uitdragen wat het begrip Open Source betekent en welke meerwaarde dit heeft voor de samenleving. - Het vergroten van kennis en vaardigheden van jongeren vanaf 12j, volwassenen en docenten, op het gebied van het gebruiken van Open Source Hardware en Software. - Het kennis maken met het leren programmeren van een technologische toepassing. - Het bieden van inloop-activiteiten hieromtrent in de Open Source Space van de LocHal Bibliotheek Tilburg. - Het bieden van educatieve activiteiten, programma's, workshops en cursussen op genoemde gebieden. - Het organiseren van evenementen waaronder het Open Source Event Tilburg. - Uitdragen van de doelstellingen en het concept van the Venus Project door te fungeren als Point of Contact van TVP voor Nederland.

  details
 • Stichting Urco

  Stichting Urco

  De Stichting heeft ten doel de verspreiding van het evangelie van Jezus Christus door : a. financiƫle ondersteuning van instellingen in binnen- en buitenland die trainen en opleiden voor evangelisatie- en zendngsarbeid. b.financiƫle ondersteuning van zendings- en evangelisatieprojecen, daarbij inbegrepen de ondersteuning van medewerkers die deze projecten mogelijk maken, alsmede ondersteuning van medewerkers die zich voorbereiden op deze taken, voor zover genoemde medewerkers ten tijde van de uitvoering van de projecten dan wel voorbereidingen op deze taken niet op reguliere wijze in hun levensonderhoud worden voorzien. c. Het uitgeven en verspreiden van Evangeliserende lectuur, alsmede het beschikbaar stellen van gelden aan derden, die op dat terrein werkzaam zijn. d. Het ondersteunen van organisaties in binnen- en buitenland die ten doel hebben de verkondiging van het evangelie te bevorderen door de toerusting van gemeenteleden, lekepredikers en voorgangers voor evangelisatie en gemeenteopbouw.

  details
 • Kerk van de Almachtige God (Amsterdam)

  Kerk van de Almachtige God (Amsterdam)

  Het doel van de kerk is het verbreiden van het evangelie van het Koninkrijk van de Almachtige God.

  details