Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Hanna van Hendrik

  Stichting Hanna van Hendrik

  De stichting heeft ten doel: het bevorderen en behouden van de culturele waarden van de Twentse regio in al haar uitingsvormen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn alles in de meest ruime zin van het woord.

  details
 • Stichting Schut

  Stichting Schut

  a. Het verlenen van financiële steun aan instellingen en personen die zich kleinschalig en efficiënt inzetten voor het welzijn en de ontwikkeling van kansarme jonge mensen. b.Het doen van uitkeringen aan binnen het Rijk gevestigde kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve culturele wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen , zoals vermeld in artikel 32 lid 1 sub 3 van de successiewet

  details
 • Stichting Dolittle

  Stichting Dolittle

  Stichting Dolittle steunt mensen die vanwege hun financiële situatie niet in staat zijn om te zorgen voor de benodigde (medische) zorg van hun huisdier. Stichting Dolittle heeft uw steun hard nodig.

  details
 • De Rots

  De Rots

  Het verkondigen van het evangelie.

  details
 • Alexander Stukenberg

  Alexander Stukenberg

  De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het verzorgen van-en het begeleiden van de plaatsing van Stolpersteine in Amsterdam

  details
 • Stichting Photosynthesis 2.0 Research Fund (P2RF)

  Stichting Photosynthesis 2.0 Research Fund (P2RF)

  De stichting heeft ten doel: het financieren en anderszins ondersteunen van onderzoek door of namens Wageningen University, naar fotosynthese in extremofielen, met het oog op verbetering van het fotosynthetische proces in levende organismen, ter verbetering van oogstopbrengsten, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

  details