Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Photosynthesis 2.0 Research Fund (P2RF)

  Stichting Photosynthesis 2.0 Research Fund (P2RF)

  De stichting heeft ten doel: het financieren en anderszins ondersteunen van onderzoek door of namens Wageningen University, naar fotosynthese in extremofielen, met het oog op verbetering van het fotosynthetische proces in levende organismen, ter verbetering van oogstopbrengsten, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

  details
 • Stichting Handicamp

  Stichting Handicamp

  Doelstelling van Handicamp is het kamperen voor mensen met een lichamelijke beperking te bevorderen.

  details
 • Stichting JungShim

  Stichting JungShim

  Bevorderen van de publieke gezondheid, verlichten van de behoefte van diegene die in ziekte of nood zijn door de voorziening van alternatieve/complementaire geneeskundige therapieën. Bevorderen van de kennis van het publiek met betrekking tot deze therapieën.

  details
 • Stichting Het HEM

  Stichting Het HEM

  Programmeringsfonds voor het HEM is een onafhankelijke Stichting met als doelstellingen: a) het presenteren en produceren van een divers cultureel programma dat een breed samengesteld publiek aanspreekt en uitnodigt om naar binnen te kijken en te reflecteren op andere realiteiten en nieuwe mogelijkheden binnen de algehele denkwijze over onze maatschappij en de mens als individu, onder meer, doch niet uitsluitend, met kunst, muziek, dans, film, performance, theater en literatuur. b) het bieden van ruimte en mogelijkheden aan kunstenaars om te experimenteren met verschillende disciplines in het kunstenveld en zich verder te ontwikkelen door middel van residenties, tentoonstellingen, commissies en publieke programma’s. c) het aantrekken en verwerven van subsidies, fondsen, sponsorgelden, schenkingen, donaties, erfstellingen, legaten en gelden, in de meest ruime zin, welke kunnen worden ingezet en aangewend ten behoeve van de uitvoering en verwezenlijking van het doel van de stichting.

  details
 • Stichting Jokko Samenhang

  Stichting Jokko Samenhang

  De hoofddoelstelling van Jokko is tweeledig. De stichting wil mensen met een beperking ondersteunen door het aanbieden van hulpmiddelen. In Nederland afgeschreven hulpmiddelen zijn van grote waarde voor kwetsbare mensen in Dakar. Aan de andere kant streeft de stichting naar het ondersteunen van de ontwikkeling van een multifunctioneel centrum in Keur Massar (nabij Dakar) met voorzieningen op het gebied van gezondheid, dagbesteding, scholing en informatie.

  details
 • Stichtingkonijnenopvangmaaike