Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Home Empowerment
 • St. Breda AED Proof

  St. Breda AED Proof

  Het initieren en in stand houden van een fijnmazig netwerk van AED's , waardoor Breda zich 'ÁED proof' mag noemen

  details
 • Stichting GC Foundation
 • Stichting Dr. K.H. Schuur

  Stichting Dr. K.H. Schuur

  Het doen van eenmalige of periodieke uitkeringen aan ANBI instellingen op basis van een toegezegde periodieke gift

  details
 • Stichting Molen de Vriendschap

  Stichting Molen de Vriendschap

  Bevordering van behoud van molens in particulier eigendom in de Alblasserwaard en de Vijfherenlanden in het bijzonder molen "De Vriendschap" te Bleskensgraaf en van restauratie en onderhoud daarvan. Molens in stand te houden en een functie te laten vervullen ten behoeve van de gemeenschap als cultuurhistorisch erfgoed.

  details
 • Stichting Erfgoed Werf Gusto

  Stichting Erfgoed Werf Gusto

  Doelstelling en organisatie De stichting is opgericht op 17 februari 2017 met de naam: ‘Stichting Erfgoed Werf Gusto‘. De stichting heeft een driekoppig bestuur. Doelstelling is het behoud van het gedachtegoed van de voormalige Werf Gusto als industrieel en cultureel erfgoed door: samenwerking te bevorderen van alle mogelijke partijen die het behoud ondersteunen en er aan bijdragen; een visie te ontwikkelen voor de vele mogelijkheden van de nog bewaard gebleven objecten. Deze visie uit te dragen, onder andere door benadrukking dat Werf Gusto het hoogtepunt is van de Nederlandse specialistische scheepsbouw met unieke ontwerpen, die behouden moet blijven; de cultuurhistorische en industriële waarde van diverse projecten van de scheepswerf als erfgoed vast te leggen in woord en beeld; en voorts alles wat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Zij tracht dit doel te bereiken door gebruik te maken van overleg, publicaties, manifestaties, lezingen, fondsenwerving en in het algemeen het op gang brengen van een maatschappelijke beweging. De stichting heeft niet als doel de objecten zelf aan te kopen of te exploiteren.

  details