Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Evenementen Midden Nederland

  Stichting Evenementen Midden Nederland

  1.De stichting heeft ten doel: a.het bevorderen, initiëren, ondersteunen, realiseren en behouden van activiteiten en evenementen op het gebied van cultuur in de breedste zin van het woord; b.het creëren van verbinding en versterking tussen non-profit organisaties; c.het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

  details
 • Stichting Adviespunt Letselschadeslachtoffers
 • Stichting Hulp aan Verdrukte en Vervolgde Christenen

  Stichting Hulp aan Verdrukte en Vervolgde Christenen

  Verpreiden van bijbels en lectuur in voormalig oostbloklanden en Rusland door middel van postverzending en transportreizen. Daarnaast geestelijke ondersteuning verlenen aan evangelisten en predikanten.

  details
 • Stichting 20ste-eeuwse Lied

  Stichting 20ste-eeuwse Lied

  bevorderen van de liedkunst na negentienhonderd.

  details
 • Stichting Charity Westland

  Stichting Charity Westland

  De Stichting heeft ten doel het verlenen van zowel materiële/financiële steun aan minderbedeelden -ongeacht ras, geloof of geaardheid- in de samenleving (in Nederland en het buitenland) om de gevolgen van armoede te verzachten en hen daarmee de mogelijkheid te bieden een betere plaats in de samenleving te verwerven.

  details
 • stichting AFS Nederland

  stichting AFS Nederland

  AFS is een internationale, niet-gouvernementele non-profitorganisatie van vrijwilligers die mogelijkheden voor intercultureel leren aanbiedt om mensen kennis, vaardigheden en begrip bij te brengen voor een betere en meer vredevolle wereld.

  details